Konular

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

yeni15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. (*)
Buna göre;
1) Önceki uygulamalarda cari yıldan sonra alınan teşvik belgelerinin teşvik oranlarında düşüş olmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kaldırılmış oldu. Bundan böyle teşvik oranları her yıl için standart hale getirilmiş oldu.
2) Önceki uygulamalarda teşvik bölgelerine göre yatırım katkı tutarı farklı oranlarda yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmaktaydı. Yeni dönemde sabit bir oran getirilmiş olup bu sabit tutar tüm iller için % 80 olarak uygulanacaktır.
3) Enerji verimliliğine ilişkin olarak; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.” Öncelikli yatırımlar kapsamına alınmış olup en az 5. Bölge düzeyinde teşvik edilecektir.
4) İmalat sanayine yönelik yatırımlarının endüstri bölgesinde gerçekleşmesi durumunda bir alt bölge desteği alınabilecektir.
5) İstanbul ili hariç olmak üzere 1.2.3.4 bölgelerde aşağıdaki yatırımlar bölgesel teşvik kapsamında en az 4.bölge teşvik desteklerinden yararlanabilecektir. 5 ve 6 bölgede gerçekleşmeleri durumunda bulundukları bölgenin bölgesel teşviklerini alabilir.

4.BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

07.02.2411 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler
08.03.2411 Sülfit ve sülfatlar
09.03.2411 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar
2411.4 Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı
2412 Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı
2413 Sentetik Kauçuk Ve Plastik Hammaddeleri İmalatı
2429.2 Tutkal ve Jelatin İmalatı
07.06.2429 Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı
Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu Maddeleri Ve
Bileşimler; Mikro-Organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar
Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda Veya Teşhiste Kullanılan Karma
Reaktifler.
08.06.2429 Disk, Pul V.B. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş
Kimyasal Elementler
11.06.2429 Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon
Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk Ve Plastikler İçin Plastifiyan Ve
Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar,
Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler Ve
Alkalinaftalinler
2911 İçten Yanmalı Motor Ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt Ve Motosiklet
Motorları Hariç
2912.1 Pompa Ve Kompresör İmalatı
2913 Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı Ve Tahrik Tertibatı İmalatı
2914 Sanayi Fırını, Ocak Ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı
2915 Kaldırma Ve Taşıma Teçhizatı İmalatı
2919 Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2921 Tarım Ve Orman Makineleri İmalatı
2922 Takım Tezgahları İmalatı
2923 Metalurji Makineleri İmalatı
2924 Maden, Taşocağı Ve İnşaat Makineleri İmalatı
2925 Gıda, İçecek Ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı
2926 Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı
2927 Silah Ve Mühimmat İmalatı (Av Füfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler
Ve Av Tüfeği Aksam Ve Parçaları Hariç)
2929 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2930 B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör Ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım Ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir Ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı
3591 Motosiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı

6) Öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmemiş yatırımların teşvik belgesine kayıtlı süreden sonra yapılmış yatırım kalemlerinin varlığı halinde bakanlık proje bütünlüğünü de dikkate alarak bu ek yatırım maliyetlerini teşvikten yararlandırmayıp tamamlama vizesi aşamasında sadece yatırım kriteri olarak değerlendirerek tamamlama vizesini yapabilecektir. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanması konusun getirilmesi cezai şartlara maruz kalmış tamamlanmamış teşvikli yatırımlar için önem arz etmektedir.
7) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.” Çeşitli nedenlerle Turizm Bakanlığından Turizm işletme belgesi alamayan teşvikli turizm yatırımcıları genel teşvik kapsamında teşvik belgesini kapatabileceklerdir.
8) 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için geçerli olan ancak talep edilmesi halinde aynı işyeri SGK sicil numarasında işlem gören birden çok azami primli belgeler toplamı ile teşvik kapsamındaki SGK işveren desteği azami prim toplamları alınmak suretiyle uygulanabilecektir.

—————————————-

Kaynak: (*) BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9139 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (5 Ekim 2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmî Gazete)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!