Konular

Yeni Teşvik Sistemine Avantajlar İle Devam Kararı

09/05/2014 tarih 28995 Resmî Gazete yayımlanan 2014/6058 sayılı Bakanlar kurulu kararına göre    yeni teşvik sisteminde  önceki yıl teşvik oranları baz alınarak  2014 yılında da devam edilmesi kararı verildi. Bilindiği üzere Yeni teşvik sistemi 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 19/06/2012 tarih 28328 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 2014 yılında En çok merak edilen konular arasında yeni teşvik sisteminin devam edip etmeyeceği  idi. 31/12/2013 tarihine kadar yatırım teşvik belgesine kayıtlı sabit yatırım tutarının %10 nu gerçekleşmeyen yatırımların teşvik oranlarında da 2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararı gereği önemli düşmeler olmuştu. Tüm bu gelişmeler dahilinde 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yeni teşvik paketine 2014 Yılında da devam edilmesi yönünde karar değişikliğine gitmiş, kararın yürürlük tarihini 19/6/2012 geriye işletilerek teşvik uygulamalarını daha çok avantajlı bir duruma getirmiştir.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz Desteği İç Kredi YOK YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

Yukarıdaki tabloda  bölgesel teşvik oranları verilmiştir. Ayrıca bölgesel teşvik uygulamalarında asgari yatırım teşvik kapasiteleri ile desteklenen sektörleri “İllere Göre Türkiye Yatırım Teșvik Haritası” linkini tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Bu karar kapsamında güncel karar değişikliklerini “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Sayısı : 2012/3305 güncel değişiklikleri”  tıklayarak bilgi edinilebilir. Daha fazla bilgi “Güncel Yatırım  Teşvik Paketi” sayfasında mevcuttur.

Buna göre yapılan değişiklikleri özetlemek gerekirse;

1- 31/12/2014 tarihine kadar alınmış yatırım teşvik belgesine sahip yatırımların teşvik belgesinde kayıtlı öngörülen toplam sabit yatırımın %10 gerçekleşmesi durumunda teşvik oranlarında herhangi bir düşüş olmayacaktır.

2- Aşağıda verilen sektörler Öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. Öncelikli yatırımlar altıncı bölge hariç en az 5. bölge seviyesinden yararlanmaktadırlar.
a) Termal Turizm yatırımları,
b) Kreş ve gündüz bakım evleri ,
c) Karar Ek 4 de yer alan “ Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar “ hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP ( ton eşdeğeri petrol ) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
d) Atık ısı kaynaklı olarak bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar. (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç )
e) Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG ) yatırımları ve yeraltı doğalgaz depolama yatırımları.

3- teşviki belli şartlara bağlı yatırım konularında “nişasta” konusu çıkartılarak yerine “mısır nişastası” konusu eklenmiştir.
Yukarıda yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi 12/06/2012 olduğu için lehte gelişen hükümlerin geriye doğru işletilerek teşvik belgesinin revizesi,  teşvik oranları veya öncelikli yatırım kapsamına  bu karar ile girmiş sektörler daha avantajlı duruma gelmiş olacaktır. Bu bakımdan yatırımcıların karar değişikliklerini inceleyerek teşvik belgelerindeki paremetreleri incelemelerinde fayda vardır.  2014/6058 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yatırımcıda tereddüt hasıl olan bazı kavram karmaşaları da giderilmiştir. 2014/6058 sayılı Bakanlar kurulu kararı çeşitli nedenler ile henüz yatırıma başlamamış veya yatırıma başlama şartlarını henüz gerçekleştirememiş yatırımcılar için bir teşvik kaybına uğramadan yatırım faaliyetlerini gönül rahatlığı ile yapma imkanı sağlamaktadır. En önemlisi de 2012 yılından beri uygulanmakta olan yeni yatırım teşvik sisteminin bir sekteye uğratılmadan 2014 yılı için de  avantajlarla devam kararının alınması olmuştur.

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!