Konular

Yalova Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
2017 YALOVA BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 2. Bölge
1 0121,0122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre
hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)
1 Milyon TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 1 Milyon TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları
hariç)
2 Milyon TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım
konularında 2 Milyon TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer
örülerek yapılan maddelerin imalatı
3 Milyon TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 3 Milyon TL
21 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım
camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı
3 Milyon TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 3 Milyon TL
28 28 Metal eşya 3 Milyon TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı 3 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1 Milyon TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 3 Milyon TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 1 Milyon TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 Milyon TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara
taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 3 Milyon TL
39 361 Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 3 Milyon TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 2 Milyon TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 Milyon TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 Milyon TLHuzurevi: 100 kişi
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 Milyon TL
50 Seracılık 40 dekar
  • DİP NOTLAR (EK-2 B)
    1- İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
    2- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.
    3- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz.
    4- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
    5- Entegre hayvancılık yatırımlarında;
    – 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre
    yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
    – 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık
    büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
    6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
    7- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
    8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.
    9- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
    10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
    a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
    b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
    c) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) ( Mülga; RG- 05/10/2016-29848)
    ç) Asgari 5 milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).
    d) (Ek:RG-5/3/2015-29286) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.
    e) (Ek:RG-8/4/2015-29320) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).
    f) (Ek:RG-8/4/2016-29678) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.
    g)(Ek:RG-22/2/2017-29987) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
    ğ) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.
    11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır.
    12- (Değişik:RG-9/5/2014-28995) Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
    13-(Ek:RG-22/2/2017-29987) Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.
  • I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR (EK-4)

    A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

    1- (Değişik:RG-9/5/2014-28995) (Değişik:RG-5/3/2015-29286) Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).
    2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek). 3- Küp şeker.
    4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
    5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
    6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
    7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

    B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI
    1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar. 2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.
    3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
    4-(Değişik:RG-15/2/2013-28560) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç)
    5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).
    6- (Mülga:RG-30/5/2013-28662)
    7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.
    a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
    b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
    c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
    ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.
    Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).
    8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

    C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
    1- (Değişik:RG-13/10/2012-28440) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.
    2- (Değişik:RG-13/10/2012-28440) Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.

    3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
    4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.
    5- Sinema salonu yatırımları.
    6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
    7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).
    8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.
    9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
    10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları. 11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.
    12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.
    13- Yat ithali yatırımları.
    14- Taşıt kiralama yatırımları. 15- Halı yıkama yatırımları.
    16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetler,i, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).
    17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları. 18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
    19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

  • II - TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI (EK-4)

    A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
    1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş. 2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
    3- Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
    4- Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
    5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.

    B. İMALAT SANAYİ
    1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.
    2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

    C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
    1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.
    2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
    3- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
    4- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
    5- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde,
    otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.
    6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
    7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.
    8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.
    9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.
    10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.
    11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.
    12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
    13- Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

  • ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI (AVANTAJLI YATIRIM SEKTÖRLERİ)

    Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
    a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
    b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
    c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
    ç) (Değişik:RG-9/5/2014-28995) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.(Bakınız:Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri)
    d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
    e) (Mülga: RG-8/4/2015-29320)
    f) (Değişik: RG-8/4/2015-29320) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
    g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
    ğ) (Değişik:RG-9/5/2014-28995) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.
    h) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin
    veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
    ı) (Ek:RG-15/2/2013-28560) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
    i) (Ek:RG-15/2/2013-28560) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
    j) (Ek:RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.
    k) (Ek:RG-9/5/2014-28995) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).
    l) (Ek:RG-9/5/2014-28995) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
    m) (Ek:RG-6/8/2014-29080) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
    n) (Ek: RG-8/4/2015-29320) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).(Bakınız:Yüksek Teknolojili Sektörler)
    (o) (Ek: RG-8/4/2015-29320) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
    (ö) (Ek: RG-19/11/2015-29537) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
    (p) (Ek: RG-8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.

    Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanması söz konusu değildir. Ancak bu yatırımların, 5. Bölgedeki OSB’lerde yapılmaları halinde 6. bölgede uygulanan oran ve sürelerde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanabilecektir.

    OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlardan, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.

    EK-6
    4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM
    KONULARI
    07.02.2411 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler
    08.03.2411 Sülfit ve sülfatlar
    09.03.2411 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar
    2411.4 Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı
    2412 Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı
    2413 Sentetik Kauçuk Ve Plastik Hammaddeleri İmalatı
    2429.2 Tutkal ve Jelatin İmalatı
    07.06.2429 Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı
    Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu Maddeleri Ve
    Bileşimler; Mikro-Organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar
    Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda Veya Teşhiste Kullanılan Karma
    Reaktifler.
    08.06.2429 Disk, Pul V.B. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş
    Kimyasal Elementler
    11.06.2429 Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon
    Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk Ve Plastikler İçin Plastifiyan Ve
    Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar,
    Hızlandırıcılar,Katalizörler; B.Y.S.  Karışım Halinde Alkalibenzenler Ve
    Alkalinaftalinler.
    2911 İçten Yanmalı Motor Ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt Ve Motosiklet
    Motorları Hariç
    2912.1 Pompa Ve Kompresör İmalatı
    2913 Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı Ve Tahrik Tertibatı İmalatı
    2914 Sanayi Fırını, Ocak Ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı
    2915 Kaldırma Ve Taşıma Teçhizatı İmalatı
    2919 Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı
    2921 Tarım Ve Orman Makineleri İmalatı
    2922 Takım Tezgahları İmalatı
    2923 Metalurji Makineleri İmalatı
    2924 Maden, Taşocağı Ve İnşaat Makineleri İmalatı
    2925 Gıda, İçecek Ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı
    2926 Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı
    2927 Silah Ve Mühimmat İmalatı
    2929 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı
    2930 B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı
    3110 Elektrik Motoru, Jeneratör Ve Transformatörlerin İmalatı
    3120 Elektrik Dağıtım Ve Kontrol Cihazları İmalatı
    3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
    3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir Ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
    3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
    34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
    352 Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı
    3591 Motosiklet İmalatı
    3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı
  • 2017 İMALAT SEKTÖRÜNE VERİLEN YENİ TEŞVİKLER
    (Ek:RG-22/2/2017-29987) Sadece 2017 yılında gerçekleşecek bölgesel teşvik kapsamında imalat sektörüne yönelik ek avantajlı teşvikler getirilmiştir.Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;
    a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
    b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.
    (US-97 Kodu:15-37) sektör açıklamaları aşağıda verilmiştir.

    (US-97 Kodu:15-37) SEKTÖR ADI
    15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım
    konuları hariç)
    16 Tütün Ürünleri İmalatı
    17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan
    iplik ve dokuma yatırımları hariç)
    18 Giyim eşyası imalatı
    19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi
    20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer
    örülerek yapılan maddelerin imalatı
    21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
    22 Basım Ve Yayım; Plak, Kaset V.B. Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması
    23 Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri Ve Nükleer Yakıt İmalatı
    24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
    25 Plastik Ve Kauçuk Ürünleri İmalatı
    26 Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı
    27 Ana Metal Sanayii
    28 Metal eşya
    29 Makine ve teçhizat imalatı
    30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
    31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı
    32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
    33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
    34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
    35 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı
    36 Mobilya İmalatı
    37 Yeniden Değerlendirme
  • 6.BÖLGE TEŞVİĞİNE KATILAN YENİ İLLER)
    (Ek:RG-22/2/2017-29987) Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır. Ek destek alacak cazibe merkezli 8 il ; Elazığ, Malatya, Adıyaman,Tunceli,Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeridir. Ayrıca Kilis ili de katılarak toplam 9 il olmak üzere OSB içerisinde yapılacak yatırımlara 6. bölge teşviği verilebilecektir.

  • YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA VERİLEN BÖLGESEL DESTEK UNSURLARI
    YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÖLGESEL TEŞVİKLER (*)
    DESTEK UNSURLARI
    (**)
    1.BÖLGE  2.BÖLGE  3.BÖLGE  4.BÖLGE  5.BÖLGE  6.BÖLGE 
    KDV Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
    Gümrük Vergisi
    Muafiyeti
    Var Var Var Var Var Var
    Vergi Muafiyeti (%) (***) 15 20 25 30 40 50
    Sigorta Primi
    İşveren  Muafiyeti
    2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl (****)
    Yatırım Yeri Tahsisi Var  Var  Var  Var  Var  Var 
    Faiz Desteği Yok Yok 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan
    Yok Yok 1 puan 1 puan 2 puan  2 puan
    Yapı Harçları Muafiyeti Var  Var  Var  Var  Var  Var 
    Emlak Vergisi Muafiyeti Var  Var  Var  Var  Var  Var 
    Damga Vergisi Muafiyeti Var  Var  Var  Var  Var  Var

    Dip Notlar;
    (*) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri  (Elazığ, Malatya, Adıyaman,Tunceli,Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt) ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.

    (**) OSB veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) SGK ve vergi muafiyeti bakımından alt bölge desteğinden yararlanırlar. Bu yatırımların 6. bölgede olması halinde 12 yıl SGK prim muafiyeti, %55 Yatrım katkı oranı uygulanır.
    (***)  Yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
    (****) 6. bölgeye Ayrıca SGK işçi prim muafiyeti ve gelir vergisi stopaj muafiyeti de uygulanır.OSB veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) SGK ve vergi muafiyeti bakımından alt bölge desteğinden yararlanırlar. Bu yatırımların 6. bölgede olması halinde 12 yıl SGK prim muafiyeti, %55 Yatrım katkı oranı uygulanır.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!