Konular

Üretime Yönelik Hibe Destekleri (Sivas Yozgat)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014  Mali destek programında açıklanan  “İstikrarlı Büyüme Mali Destek Programı” amacı  Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin program önceliklerine uygun olarak desteklenerek, katma değeri yüksek yenilikçi sektörel oluşumların desteklenmesi ve üretim kapasitesinin artırılması yoluyla bölgesel gelişmeye katkı sağlamaktır.

 

PROGRAM KÜNYESİ
  İSTİKRARLI BÜYÜME MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN ADI
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  SİVAS,YOZGAT
BAŞVURU Son Başvuru  Tarihi:
TARİHLERİ başvuruların alınması için son tarih 14/02/2014 
 (KAYS üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurusu
tamamlanan projeler 21.02.2014 saat:18:00’a kadar
Ajansa matbu olarak ulaştırılmalıdır)
  TR72 Bölgesi Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren, kar amacı güden gerçek
PROGRAMIN GENEL ve tüzel kişilerin program önceliklerine uygun olarak desteklenerek, katma değeri
HEDEFİ yüksek yenilikçi sektörel oluşumların desteklenmesi ve üretim kapasitesinin
artırılması yoluyla bölgesel gelişmeye katkı sağlanması
  Öncelik 1. Üretimde kapasitenin ve verimliliğin artırılmasına yönelik yatırımların
PROGRAMIN desteklenmesi
ÖNCELİKLERİ Öncelik 2. Ar Ge, yeni ürün ve yenilikçilik yatırımlarının ve katma değeri yüksek
ürün üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi
Öncelik 3.    Ürün çeşitlendirme, markalaşma, dış pazarlara açılma ve kalite
sertifikasyonuna yönelik yatırımların desteklenmesi
PROGRAMIN  
TOPLAM BÜTÇESİ 10.000.000 TL
   Asgari Tutar50.000 TL
PROJELERE Azami Tutar: 500.000 TL
SAĞLANACAK  
ASGARİ VE AZAMİ Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve
DESTEK MİKTARI % 50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ 9 ay
    TR72 Bölgesi Sivas veya Yozgat ilinde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya
UYGUN BAŞVURU     tüzel kişiler
SAHİPLERİ
  · İşletmelerde kalitenin, verimliliğin ve kapasitenin artırılması amacıyla modern üretim teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler,
ÖRNEK PROJELER
· Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenerek endüstriyel ürün haline dönüştürülmesine yönelik projeler,
· Üretimde verimliliği artırıcı bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler,
·  İşletmelerin kapasite kullanım oranlarının artırılmasına yönelik projeler,
· Üretimde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler,
· Endüstriyel atıkların yeniden kullanılarak ekonomiye kazandırılmasına yönelik projeler,
· Toprak sanayiinde (tuğla, kiremit imalatı) kalite artırmayı amaçlayan modernizasyon ve otomasyon amaçlı projeler,
· Makine imalatına yönelik projeler,
· Yapı malzemeleri ve yapı kimyasallarının üretimine yönelik projeler,
· Metal ürünleri ve mobilya imalatında otomasyona geçişi destekleyen projeler,
· Madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde su ve enerjinin tasarruflu kullanılmasına yönelik projeler,
· Mermercilik ve doğaltaş sektörünün geliştirilmesine yönelik projeler.
· Ar–Ge (Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,
· Gıda ve içecek imalatında teknoloji geliştirme, proses yenileme, ile yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün üretiminin desteklenmesine yönelik projeler,
· Gıda güvenliği kapsamında iyi üretim uygulamaları içeren projeler,
· Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayide modern teknikleri ve Ar-Ge uygulamalarını içeren projeler,
· Çıkartılan madenlerin işlenmesine ve zenginleştirilmesine yönelik projeler,
· Bölgenin doğal taştan elde ettiği katma değeri artırmaya yönelik projeler,
· Tıbbi cihaz, ekipman ve protezlerin imalatına yönelik projeler,
· Sağlık sektöründe kullanılan ürün ve sarf malzemelerin imalatına yönelik projeler,
· Savunma sanayiinde kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,
· Enerji üretimi, depolanması, transferi ve tüketimi kapsamında kullanılan ürün ve ekipmanların (Rüzgar türbini parçaları, solar güneş panel ve parçaları, vb.) imalatına yönelik projeler,
· Buhar kazanı (merkezi kalorifer kazanları hariç), mil yatağı, dişli, dişli takımı ve tahrik tertibatının üretimine yönelik projeler,
· Yenilenebilir enerji kaynaklarının imalat sanayinde kullanımına yönelik projeler,
· Seracılıkta yenilikçi uygulamaları içeren projeler,
· Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,
· Yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye gibi yerlerin kurulmasına, mevcut yerlerin geliştirilmesine yönelik projeler.
· Bölgede üretim potansiyeli olan ürünlerin ihracat odaklı üretimine yönelik projeler,
· Ara mamül olarak kullanılan ve tedariği ithalata dayalı olan mamüllerin üretilmesine yönelik projeler,
· Üretilen ürünlerin elektronik ortamda yurt dışına satış ve pazarlanmasına yönelik projeler,
· Yeni dış pazarlara girilmesine yönelik kalite standartlarının geliştirilmesi, sertifikasyon şartlarının sağlanmasına yönelik projeler,
· Ürün kalite sistemlerinin oluşturulmasıyla ürün çeşitlendirilmesine yönelik projeler,
· Marka bilinirliğini artırmaya ve ürün imajını geliştirmeye yönelik projeler,
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!