10.ETAP KIRSAL KALKINMA HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI
    10.Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tebliği 30.04.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüge girdi. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince; 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik olarak hibeye esas proje tutarlarına % 50’ oranda hibe desteği verilecektir. Bu programa tebliğin yayımı tarihinden itib....
DEVAMI →
0
    2014 YILI DİYARBAKIR, ŞANLIURFA KOBİ HİBE DESTEK PROGRAMLARI
    Karacadağ Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “ 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı” hibe desteklerinden Özel Sektör Gerçek ve Tüzel kişiler (Şirketler ve Şahıs İşletmeleri) , Üretim kooperetifleri , Üretici Birlikleri yararlanabilecektir. HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI PROGRAMIN ADI 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı BAŞVURU TARİHLERİ İlk Başvuru Tarihi  :  6 Kasım 2013 Son Başvuru Tarihi: 6 Ocak 2014 Saat: 18.00 ....
DEVAMI →
0