'Mesleki Okul Destekleri'

    2015 İZMİR MESLEKİ EĞİTİM HİBE PROGRAMLARI
    İzmir Kalkınma Ajansı mesleki eğitime yönelik olarak 2016 yılında verilecek mali destek hibe programını açıkladı. Buna göre; 2015 YILI MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) PROJENİN AMACI Genel Amaç; İzmir’de işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi Özel Amaç;İzmir Bölge Planı’nın “Herkes için eğitim” stratejik önceliği kapsamında, ....
DEVAMI →
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!