'Hibe Başvurusu Kriterleri'

    KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİȘİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
    MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “acil” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya stratejik” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “o) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şek....
DEVAMI →
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!