Konular

MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ

Teknik Müşavirlik Şirketi, Müteahhitlik Firmaları, İşbirliği Kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışında yaptıkları bazı harcamaları devlet destekleri kapsamındadır.(*)

Buna göre verilen destekleri ana başlık altında incelediğimizde ;

1 – YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ

Desteğin Amacı
Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Destek Tutarı

Kira – Kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla 40.000 ABD Doları desteklenir.

İstihdam –
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (ve 4 senelik lisans mezunu) 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 36.000 ABD Doları desteklenir.
Danışmanlık – Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek    müşavirliği    kapsamındaki    danışmanlık    giderleri    ile    bilgisayarlı    tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 30.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?
Teknik Müşavirlik Şirketleri.
Desteklenebilecek Ofis Sayısı ve Süresi
En fazla 5 (beş) ofis 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. 3 (üç) yıllık süre, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

2 – REKLAM; TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Desteğin Amacı
Sektörün ve Teknik Müşavirlik Şirketlerinin tanıtımına katkıda bulunmak.
Destek Tutarı
Reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında, yıllık en fazla 75.000 ABD Doları desteklenir.
Kimler Yararlanabilir?
Teknik Müşavirlik Şirketleri ve Sektörel Kuruluşlar.
Desteklenebilecek Faaliyetler
Yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete
vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, yurt içi ve yurt dışı birimlerin internet
sayfasına ilişkin tasarım, yazılım ve çeviriler, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış
şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine
verilen reklâm giderleri, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu faaliyetleri.
Destek Süresi
En fazla 3 (üç) yıl süresince yararlandırılır. 3 (üç) yıllık destek süresi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

3 – PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Desteğin Amacı
Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazar açılımlarını desteklemek.
Destek Tutarı

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar
araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?
Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Desteklenebilecek Faaliyetler
Pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının;

Ulaşım: Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri (Örnek: Bir şirket günlük 30 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 ABD Doları tutarında destek alır, 100 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 50 ABD Doları destek alır.)
Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.) Desteklenebilecek Pazar Araştırması Seyahati ve Ülke Sayısı Her yıl takvim yılı içerisine en fazla 5 (beş) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir pazar araştırması gezisi coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede yapılabilir.

Destek Süresi
Pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. Pazar araştırması süresinin hesaplanmasında Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye dönüş tarihleri esas alınır. 10 (on) günü aşan bir pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’ye dönüş gideri desteklenir.

4 – FUAR DESTEĞİ – Fuar Organizasyonu

Desteğin Amacı
Sektörel Fuar Organizasyonları düzenlenmesinin desteklenmesi.

Destek Tutarı
Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;
a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 75.000 ABD Doları,
b) Fuar organizatörünün gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,
c) Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları  desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?
Sektörel Kuruluşlar ve Fuarcılık Şirketleri.

Desteklenebilecek Fuarlar
İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar.

Destek Şartı
Milli katılım organizasyonlarında, en az 5 (beş) yerli katılımcının (firma) iştirak etmiş olması şartı aranır.

5 – FUAR DESTEĞİ – Fuar Katılım

Desteğin Amacı
Sektörün Uluslararası Fuarlara katılımının teşviki.

Destek Tutarı
M2 üzerinden ödenen boş stand kirası, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?
Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Fuarlar
İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar.

6 – SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ – Seminer ve Konferans Organizasyonu

Desteğin Amacı
Sektöre yönelik Seminer ve Konferanslar düzenlenmesinin desteklenmesi.

Destek Tutarı
Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;
a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim    araçlarında    yayınlanacak    reklam    vb.    tanıtım    faaliyetlerine    ilişkin harcamalar %70 oranında, organizasyon başına en fazla 70.000 ABD Doları,
b) Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,

c) söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları
desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?
Sektörel Kuruluşlar.
Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar Seminer veya Konferansın içeriği ile ilgili olarak Bakanlık’tan ön onay alınması gerekmektedir..
Destek Şartı
Yurt dışı seminer/konferanslar için en az 10 (on) yerli katılımcı, yurt içi seminer / konferanslar için ise en az 5 (beş) yabancı konuşmacı, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerin üst düzey kamu görevlisi ve/veya faaliyet konusuna göre akademisyen vb. ile 30 (otuz) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır.
Seminer ve Konferans faaliyetinin başlama tarihinden en az 3 (üç) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuru yapılması gerekir.

7– SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ – Seminer ve Konferans Katılım

Desteğin Amacı
Sektörün Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılımının teşviki.

Destek Tutarı
En fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Doları desteklenir.
Kimler Yararlanabilir?
Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.
Katılım İçin Desteklenebilecek Semine ve Konferanslar Yurt dışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferanslar.

8 – MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYET DESTEĞİ

Desteğin Amacı

Sektörün dış pazarları tanımasını ve dış pazarlara açılmasını sağlamak.

Destek Tutarı
Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı için destek oranı %90 olarak uygulanır.

a) Ulaşım:
1. Şirket başına, en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirle rarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri
2. İşbirliği Kuruluşunun en fazla 2 (iki) çalışanının heyet organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti, konaklama ve araç kiralama giderleri
b) Konaklama: Şirket veya İşbirliği Kuruluşu başına, günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir şirket veya İşbirliği Kuruluşu günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 800 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.),

c) Tanıtım ve organizasyon giderleri:

1. Tercümanlık giderleri,
2. Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri,
4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
5. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri

Kimler Yararlanabilir?
Sektörel    Kuruluşların    organizasyonunda;    Sektörel    Kuruluşlar,    Teknik    Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri.

Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar
Heyet öncesinde Bakanlık’tan ön onay alınması gerekmektedir.

Destek Şartı
Bakanlıkça organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri hariç olmak üzere, en az 4 (dört) firmanın katılım sağladığı bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı desteklenebilir.

9 – TEKNOLOJİ VE YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ – Teknoloji Desteği

Desteğin Amacı
Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik yeterliklerinin artırılması amacıyla uluslararası teknik standartlara erişim imkanlarının desteklenmesi.

Destek Tutarı
Uluslararası standardizasyon kuruluşlarının sitelerine üyelik ve standart dokümanları satın alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.
Kimler Yararlanabilir?
Sektörel Kuruluşlar ve Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı
Ön onay verilen uluslararası standardizasyon kuruluşları ve standartlar Bakanlığın resmi internet    sitesinde    duyurulur.    Duyurusu    yapılan    uluslararası    standardizasyon kuruluşlarının siteleri ile standart dokümanları için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

10 – TEKNOLOJİ VE YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ – Yurtdışı Eğitim Desteği

Desteğin Amacı
Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik kapasitelerinin ve becerilerinin artırılması amacıyla, yurtdışı teknik eğitim kurslarına katılımlarının desteklenmesi desteklenmesi.

Destek Tutarı
Yurt dışı teknik eğitim kursuna katılan en fazla 2 (iki) teknik personelin;
a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücreti giderleri,
b) Konaklama: Gidilen ülkede kurs süresi içerisinde, TMŞ başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir TMŞ günlük 200 ABD otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.)
c) Eğitim: Uluslararası kurs katılım bedeli giderleri,destek kapsamındadır.

Kimler Yararlanabilir?
Teknik Müşavirlik Şirketleri.
Destek Şartı
Ön onay verilen uluslararası kurslar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu    yapılan    uluslararası    kurslar    için    ön    onay    başvurusu    yapılması gerekmemektedir.

11 –FİZİBİLİTE ETÜDÜ VE NAZIM PLANI DESTEĞİ

Desteğin Amacı

Hedef pazarlarda Fizibilite Etüdü ve Nazım PLanı çalışmalarının Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması.

Destek Tutarı
Fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları kapsamında, işveren yabancı kamu idareleri ile imzalanan hizmet sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %50 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı
Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması ve inşaatı için gerekli finansmanın olduğunun gösterilmesi şarttır.

11–SÖZLEŞME DESTEĞİ

Desteğin Amacı
Hedef pazarlarda katma değeri yüksek ve nitelikli teknik müşavirlik projelerinin Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması.
Destek Tutarı

İşveren kamu idarelerince açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri    %20 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?
Teknik Müşavirlik Şirketleri.
Destek Şartı
Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması şarttır. Aynı    proje    kapsamında    işveren    kurum/kuruluşlardan    müteahhitlik    sözleşmeleri çerçevesinde imzalanan teknik müşavirlik alt taşeronluk sözleşmeleri hariç diğer tüm teknik müşavirlik hizmetleri genelinde taşeronluk, alt taşeronluk, vb. gibi konularda teknik müşavirlik işinin kısmi yükleniciliğinin üstlenilmesini öngören sözleşmeler destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

——————————————————————————–
(*) Bu Devlet Destekleri “2012/3 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ” kapsamında verilmektedir.

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!