Türkiye Yatırım Teşvik Haritası; bilgi amaçlı olarak,  bölgesel teşvik kapsamındaki asgari yatırım tutarları, teşviklerden yararlanabilecek sektörlerin kriterleri, yeni yatırım teşvik sistemindeki devlet yardımları hakkındaki 08/04/2016 tarihine kadar alınmış  karar değişikliklikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili il haritasını tıklayınız…

a