Diyarbakır Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

2014 DİYARBAKIR BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 6. Bölge
1 0121,0122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre
hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite
şartlarına uymayan yatırımlar
hariç)
500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi
dahil)
500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım
konuları
hariç)
500 Bin TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan
iplik ve dokuma yatırımları
hariç)
500 Bin TL
5 18 Giyim eşyası
imalatı
500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve
işlenmesi
500 Bin TL
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve
Tuzla OSB’de yapılacak
yatırımlar)
-
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb
imalatı
500 Bin TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer
örülerek yapılan maddelerin
imalatı
500 Bin TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı
500 Bin TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin
imalatı
500 Bin TL
12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin
İmalatı
500 Bin TL
13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin
imalatı
500 Bin TL
14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı
ürünlerin
imalatı
500 Bin TL
15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri
imalatı
500 Bin TL
16 2429.1 Patlayıcı madde
imalatı
500 Bin TL
17 2511 İç ve dış lastik
imalatı
500 Bin TL
18 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri,
fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri,
çimento, hazır beton ve harç
hariç)
500 Bin TL
19 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları,
kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç
hariç)
500 Bin TL
20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit,
biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton
ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları
hariç)
500 Bin TL
21 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım
camları hariç) çukur cam ve cam elyafı
imalatı
500 Bin TL
22 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım
camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve
seramik yalıtım malzemeleri
imalatı
500 Bin TL
23 2691.2, 2691.3, 2693.1 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik
karo ve kalıdırım taşı
imalatı
500 Bin TL
24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri
imalatı
500 Bin TL
25 2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri
imalatı, kireç,
alçı
500 Bin TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve
karışımlar
500 Bin TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm
sanayi
500 Bin TL
28 28 Metal
eşya
500 Bin TL
29 2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı
imalatı (merkezi kalorifer kazanları
hariç)
500 Bin TL
30 29 Makine ve teçhizat
imalatı
500 Bin TL
31 2929 Sınai
kalıp
500 Bin TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri
imalatı
500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları
imalatı
500 Bin TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları
imalatı
500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler
imalatı
500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan
sanayi
500 Bin TL
37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve
onarımı
500 Bin TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet
üretimi
500 Bin TL
39 361 Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler
hariç)
500 Bin TL
40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler
hariç)
500 Bin TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 500 Bin TL
42 5510.3.01 Öğrenci
yurtları
500 Bin TL
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu
hizmetleri
500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı
depoculuk
500 Bin TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri
hariç)
500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı,
huzurevi
500 Bin TL
47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL
49 Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 500 Bin TL
50 Seracılık 5 dekar
 • 6. BÖLGEYE ÖZEL DURUMLAR

  Aşağıda yer alanlar hariç, diğer yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır;

  - Ek-4’te yer alan teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar.

  - Enerji üretimine yönelik yatırımlar.

  - Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek hizmet ve altyapı yatırımları.

  - Müteharrik karakterli yatırımlar (dipnot 2 ve 12 hükümleri saklı kalmak kaydıyla)

 • DİP NOTLAR

  1- İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
  2- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.
  3- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz.
  4- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
  5- Entegre hayvancılık yatırımlarında;
  - 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
  - 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
   6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
  7- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
  8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.
  9- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
  10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
   a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
   b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
   c) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki “demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı” ve “hava ve uzay taşıtları imalatı” ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar.
   ç) Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).
  11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır.
  12- Asgari  5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. (BKK:2014/6058)

 • TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

  A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

  1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker. (BKK:2014/6058)

  2-  Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).

  3-  Küp şeker.

  4-  5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

  5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği  hariç).

  6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

  7-  5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

  B.  İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI

  1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

  2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

  3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

  4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış yatırımlar hariç)

  5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).

  6-  2013/4763 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararıyla  Kaldırıldı. (bakınız…)

  7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

  a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri  toplamının %25 veya daha fazla olmaması.

  b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.

  c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

  ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

  Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

  8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

   C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

  1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.

  2- Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.

  3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.

  4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları  dışındaki basın ve yayın yatırımları.

  5-  Sinema salonu yatırımları.

  6-  Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.

  7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).

  8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.

  9-   Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

  10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

  11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

  12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.

  13- Yat ithali yatırımları.

  14- Taşıt kiralama yatırımları.

  15- Halı yıkama yatırımları.

  16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

  17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.

  18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.

  19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

 • TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

  A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

  1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında  asgari 150 büyükbaş.

  2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

  3- Damızlık büyükbaş entegre  hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.

  4- Kanatlı entegre yatırımlarında  100.000 adet/dönem.

  5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem

  şartı aranır.

   B.  İMALAT SANAYİ  

  1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.

  2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.  

   C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

  1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla,  teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

  2-Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

  3- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

  4-      Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

  5-Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi  yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.  Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise  asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.

  6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL  sabit yatırım şartı aranır.

  7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.

  8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır.  Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.

  9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.

  10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

  11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.

  12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

  13- Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.