YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULAMALARI

  Yatırım Teșvik Belgeli Makinanın Satılması Durumunda Vergilendirme
  Bakanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı dilekçenizde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi uyarınca, yatırım teşvik belgesi sahibi şirketinizin istisna kapsamında satın aldığı tekstil makinelerinden, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin 2. sırasında yer alan dokuma tezgahının, 3. sırasında bulunan jakar makinesinin, 4. sırasında bulunan çözgü düğüm makinesinin ve 9. sırasında bulunan şardon makinesinin teşvik belg....
DEVAMI →
  Yatırım Teșvik Belgesi Kapsamında Alınan Makinanın İade Edilmesi Durumu
  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile …………. Valiliğinden alınan yazı ve eklerinin incelenmesinden ………………………….Ltd.Şti.’ne Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 23.08.2003 tarihinde konik çözgü makinesi satıldığı, anılan satış Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi hükmü uyarınca katma değer vergisinden istisna olduğundan katma değer vergisi tahsil edilmediği, yüklenilen katma de....
DEVAMI →
  Süresi Dolan Teșvik Belgesini Gecikmeli Uzatanlarda İstisna Durumu
  İlgide kayıtlı dilekçenizde, Firmanızın almış olduğu yatırım teşvik belgesi suresinin 31.12.2003 tarihinde sona ermesine rağmen yaklaşık 4 aylık bir gecikmeyle 08.04.2004 günü yatırım süresi uzatımı için müracaat ettiği ve sure uzatım vizesi alındığından bahisle teşvik belgesi kapsamında satın alınan makine ve teçhizatlar için istisna uygulamasının devam edip etmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d madd....
DEVAMI →
  Yatırım teșvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV’nin iadesi
  İlgide kayıtlı dilekçeniz ve ekleri incelenmiş olup, yatırım teşvik belgesi kapsamında satın aldığınız makina ve teçhizat için ödediğiniz katma değer vergisinin iadesini talep ettiğiniz anlaşılmıştır. Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesine 4369 sayılı Kanunla eklenen (d) bendi hükmüyle, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri 01.08.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 01....
DEVAMI →
  Teșvik Belgeli Firmaların Yurt dıșında Montaj Hizmeti Alması Durumunda Muafiyet
  İlgide kayıtlı dilekçenizde, 4/9/2007 tarih ve 87783 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Erenköy Hidroelektrik Santraline hidromekanik ekipman imali, taşınması, işletime konması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Avusturya merkezli Global Hydro Energy GMBH firmasıyla imzalanan sözleşme kapsamında üç adet türbin, üç adet jeneratör, üç adet kelebek valf, üç adet hidrolik birimi, iki adet sayısal türbin kontrol ve izleme sistemi birimi ile yedek ....
DEVAMI →
  KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ MAKİNE İTHAL İZNİ
  Kullanılmış veya yenileştirilmiş makinelere ilişkin ithal izniyle ilgili 3 ayrı eşya listesi ve bu listelere göre 3 ayrı ithalat prosedürü bulunmaktadır. (2012 yılında yapılan  değişiklikleri görmek için tıklayınız…) İzin Belgesi alınmayacak eşya EK: I A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı için doğrudan Gümrük İdaresi’ne başvurulacaktır. İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya EK: I B’de ....
DEVAMI →
  ÖRNEKLERLE YATIRIM TEȘVİK UYGULAMALARI
   UYGULAMALAR • 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4- Stratejik Yatırımların Teşviki • Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir. -Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL 3.....
DEVAMI →
  YATIRIMLARDA DEVLET TEŞVİKLERİ
  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Yatırımcıların kaynaklarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji vearaştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik ya....
DEVAMI →
  Yatırım Teşvik Taşınma Desteği
  Tekstil sektörüne sağlanan taşınma desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir?:Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteğinden yararlanmanın iki temel şartı bulunmaktadır. Şartlar şunlardır: a. Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV. bölgedeki illere 31.12.2010 tarihine kadar bütünüyle taşınması b. En az 50 kişilik ist....
DEVAMI →
  Yatırım Teşvik Yatırım Yeri Tahsisi
  Teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için yatırım yeri tahsis edilebilir mi? Teşvik belgesine bağlanmış büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. Hangi yatırımlar yatırım yeri tahsisi desteğinin kapsamı dışındadır? Kurumlar Vergisi Kanunu gereğifinans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortak....
DEVAMI →
6 Sayfa 5 «...23456
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!