TURİZM BELGELERİNİN ÇIKARTILMASI

  TURİZM İSİM/KAPASİTE/TÜR VE SINIF/UNVAN DEĞİȘİK İȘLEMLERİ
  İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? Bakanlıktan belgeli bir tesis isim değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ile (varsa isim tesciline ilişkin dilekçe ile bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvuruların talebi gerçekleştirilir.  KAPASİTE/TÜR VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? Bakanlıktan Turizm Yatırımı Belgeli bir tesis kapasite değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ve yeni kapasiteye ili....
DEVAMI →
  TURİZM BELGESİ DEVRİ BAȘVURU SÜRECİ
  BELGE DEVRİ NEDİR? Hali hazırda Bakanlıkan Turizm Yatırımı/İşletmesi Belgeli tesislerin belge üzerinde yer alan belge sahibinin değişmesini ifade eder. Turizm Yatırımı Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu durumu onaylamalarını gerektirir. Turizm İşletmesi Belgesinde devir işlemi için yeni belge sahibinin söz konusu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almasını gerektirir.  BELDE DEVRİ NASIL YAPILIR? -Turizm Yatırım Belgesinde devir....
DEVAMI →
  TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İȘLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ
  TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ NEDİR?  Hali hazırda bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli tesislerin yatırımlarınıtamamlamalarını ve işletmeye açılmalarını müte akip başvurmaları halinde denetim programına alınıp talepleri uygun görülenlere Turizm İşletmesi Belgesinin düzenlenmesidir.  TURİZM YATIRIMI BELGESİ TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE NASIL ÇEVRİLİR? -Turizm Yatırım Belgesine sahip işletme yatırımı t....
DEVAMI →
  TURİZM İȘLETMESİ BELGESİ BAȘVURU SÜRECİ
  TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ NEDİR? 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve N iteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder.  TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ NASIL ALINIR? İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanl....
DEVAMI →
  TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAȘVURU SÜRECİ
  TURİZM YATIRIMI BELGESİ NEDİR? 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eder.  TURİZM YATIRIMI BELGESİ NASIL ALINIR? İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanlığa te....
DEVAMI →
2 Sayfa 2 12
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!