TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLERİ

  DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ ETÇİ SIĞIR YETİȘTİRİCİLİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİȘİKLİK YAPILDI
  DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/48) MADDE 1 – 25/2/2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama ....
DEVAMI →
  ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/47)
  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam            ....
DEVAMI →
  İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ
  İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişk....
DEVAMI →
  Bitkisel Üretimde Üiyolojik Ve/Veya Biyoteknolojik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği
  (TEBLİĞ NO:2011/38) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin kullanılması yoluyla zirai ilaç kullanımının azaltılması için açık alanda domates, turunçgil ve örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması için hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2011 yılında ....
DEVAMI →
  2011 Yılı Tarımsal Destekler
  2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Meyve, Sebze 25 Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 Ek 4 İyi tarım Meyve, Sebze 20 Örtüaltı 80 5 MAZOT DESTEĞİ Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 2,50 Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve 3,75 Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstr....
DEVAMI →
  2011 Yılı Arıcılık Faaliyetlerinde Düşük Faizli Krediler
  Arıcılık Faaliyetlerinde  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar; Karar kapsamında,(*)  Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır. Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; a) Arıl....
DEVAMI →
  2011 Yılı Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Düşük Faizli Krediler
  Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar; Karar kapsamında; (*) büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda için on baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle ya....
DEVAMI →
  2011 Yılı Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliğinde Düşük Faizli Krediler
  Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliğinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar; Karar kapsamında, (*)  on baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır. Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği angus, simental(etçi) hereford, ş....
DEVAMI →
  2011 Yılı Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Düşük Faizli Banka Kredileri
  Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar; Karar kapsamında, (*) on baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır. Damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği holstein siyah alaca, holstein....
DEVAMI →
  2011 Tarım Destekleri
  ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği Alternatif Ürün Desteği Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ Kütlü Pamuk Desteği Yağlık Ayçiçeği Desteği Soya Fasulyesi Desteği Kanola Desteği Dane Mısır Desteği Zeytinyağı Desteği Aspir Desteği Hububat ve Baklagil Desteği Yaş Çay Desteği HAYVANCIL....
DEVAMI →
11 Sayfa 11 «...7891011
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!