ÖZEL AĞAÇLANDIRMA DESTEKLERİ

  ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
  AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Genel Müdürlük Tarafından Yapılacak Çalışmalar” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b....
DEVAMI →
  ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
  MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 358) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı; 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Hazine taşınmazları üzerinde özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesine ve kiralama yapılmasına ilişkin usu....
DEVAMI →
  Özel Ağaçlandırma Uygulama Genelgesi (6912 Nolu Tamim)
  TAMİM NO:6912 (*) Bilindiği üzere 645 sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Bu kapsamda özel ağaçlandırma çalışmalarına ait iş ve işlemlerin sekteye uğramadan daha sağlıklı yürütülebilmesi için Genel Müdürlüğümüzün yeni yapılanmasına ....
DEVAMI →
  2012 ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
  -22.10.2013 Tarihinde  Bu Yönetmelikte  Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. Tıklayınız… -2013 Yılı Milli Emlak Özel Ağaçlandırma Genel Tebliği .Tıklayınız… – 6912 Nolu Özel Ağaçlandırma Tamimi Yürürlüğe Girdi.Tıklayınız…     AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanl....
DEVAMI →
  ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ
  ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşmak üzere, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkındırılmalarına katkıda bulunmak ve ormanlara olabilecek baskıyı azaltmak için orman köylülerine, kooperatiflere....
DEVAMI →
  ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TEȘVİKLERİ
  1-) ÖZEL AĞAÇLANDIRMA NEDİR? Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman sınırları içindeki açıklıklarla bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufu altındaki alanlarda asli ve tali orman ürünü veren bitki türleri ile yapılan ağaçlandırmaya özel ağaçlandırma diyoruz.  2-) ÖZEL AĞAÇLANDIRMANIN AMACI Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman sahası....
DEVAMI →
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!