KIRSAL KALKINMA HİBELERİ

  KIRSAL KALKINMA HİBELERİ SEKİZİNCİ ÇAĞRI BAȘVURULARI (IPARD)
  Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 23.11.2012 tarihinde Sekizinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 17.12.2012 tarihi saat 09.00’....
DEVAMI →
  KIRSAL KALKINMA HİBELERİ YEDİNCİ ÇAĞRI BAȘVURULARI (IPARD)
  Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 24.08.2012 tarihinde Yedinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 01.10.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak ....
DEVAMI →
  2012 KIRSAL KALKINMA EKONOMİK YATIRIMLAR KAPSAMINDAKİ HİBELER
  KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/64) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, ....
DEVAMI →
  2012 TARIMSAL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI HİBE DESTEKLERİ
  KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/57) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılma....
DEVAMI →
  2012 KIRSAL KALKINMA MAKİNE EKİPMAN HİBE DESTEKLERİ
  KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/36) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimi....
DEVAMI →
  KIRSAL KALKINMA HİBELERİ ALTINCI ÇAĞRI BAȘVURULARI BAŞLADI (IPARD)
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 15.05.2012 tarihinde Beşinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak istey....
DEVAMI →
  KIRSAL KALKINMA PROGRAMI BEȘİNCİ BAȘVURU ÇAĞRISI (IPARD) BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
  Bu Çağrının Süresi Uzatılmıştır. Uzatma başvuru 04.06.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren,son teslim tarihi 11.06.2012, saat 21.00’dir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 01.03.2012 tarihinde Beşinci Başvu....
DEVAMI →
  KIRSAL KALKINMA PROGRAMI DÖRDÜNCÜ BAȘVURU ÇAĞRISI (IPARD)
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin; 4.BAŞVURU KABUL TARİHLERİ (1 ŞUBAT 2012 – 29 ŞUBAT 2012) BAŞVURULARIN YATIRIM SÜRELERÎ HAKKINDA Bakanlık, IPARD fonlarında olası kayıpları en aza indirgemek amacıyla ....
DEVAMI →
  KIRSAL KALKINMA İÇİN ALINAN HİBELERİN VERGİLENDİRİLMESİ
  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün 08.03.2010 tarih ve 1703 sayılı yazısı ile “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği” (Tebliğ No:2009/47) kapsamında yapılan “V. Etap Ekonomik Yatırımlar” hibe proje başvurunuzun sonuçlandığı ve hibe desteğinin alındığı belirtilerek, bu hibe desteğinin şirketiniz....
DEVAMI →
  2011 KIRSAL KALKINMA (IPARD) ÜÇÜNCÜ BAȘVURU ÇAĞRI İLANI BAȘLADI
  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa fınanse edilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (T’KDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’run Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında....
DEVAMI →
6 Sayfa 5 «...23456
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!