KALKINMA AJANSLARI HİBELERİ

  ANKARA 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK YARDIMLARI
  SON BAŞVURU TARİHİ Proğram Bütçesinin elverdiği Sürece başvurular yapılabilir. PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TR51/12/DFD PROGRAMIN AMACI TR51 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasa’ya, kanunlara, genel hukuk kurallarınauygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik ar....
DEVAMI →
  2012 İSTANBUL DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
  SON BAŞVURU TARİHİ 30/11/2012 saat 17:00 PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2012/DFD PROGRAMIN AMACI Bu programın amacı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştir....
DEVAMI →
  2012 ELAZIĞ,BİNGÖL,MALATYA,TUNCELİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
  SON BAŞVURU TARİHİ 31.12.2012, saat 12:30 (Program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda program daha önce de sonlandırılabilir.) ADI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ AMACI • Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite hazırlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi • Bölge için önemli fırsatlardan yararlanmaya ve muhtemel....
DEVAMI →
  2012 KOCAELİ,SAKARYA,DÜZCE,BOLU,YALOVA DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
  SON BAŞVURU TARİHİ 31/12/2012, Saat 18:00 PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAM REFERANS NO Referans No: TMARKA/12-02/DFD PROGRAMIN AMACI Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde Ulusal Plan ve Programlar çerçevesinde Bölge Planı’nın uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlama....
DEVAMI →
  2012 GAZİANTEP,ADIYAMAN,KİLİS DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
  SON BAŞVURU TARİHİ 31/12/2012, Saat 18:00 PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAM REFERANS NO Referans No: TRC1-12-DFD PROGRAMIN AMACI Doğrudan Faaliyet Desteği Programının (DFD) genel amacı; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda belirtildiği üzere, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına ....
DEVAMI →
  2012 AMASYA,ÇORUM,SAMSUN,TOKAT DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
  SON BAŞVURU TARİHİ 14/11/2012 Çarşamba saat 17:00 PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAM REFERANS NO TR83/2012/DFD PROGRAMIN AMACI Programın amacı, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirleri ve araştırma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin dest....
DEVAMI →
  KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİȘİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “acil” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya stratejik” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “o) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şek....
DEVAMI →
  Turizm Belgesi
  TURİZM BELGESİ : Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen belgedir. Dış turizme dönük yatırımlarda, turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapılacak yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelen....
DEVAMI →
8 Sayfa 8 «...45678
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!