KALKINMA AJANSLARI HİBELERİ

  2014 Kastamonu Çankırı Sinop Mali Destek Programı
  Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’ amaç Bölge de    faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması, İşletmelerin kapasitelerini, bilgi    birikimlerini ve pazar    etkinliklerini arttırılması hedeflenmektedir. DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI İktisadi Kalkınma (İKAP) Mali Destek Programı BAŞVURU İLLERİ Kastamonu,Çankırı,Sinop BAŞVURU TAR....
DEVAMI →
  2014 Yenilikçilik Mali Destek Programı (Antalya,Isparta,Burdur)
  Batı Akdeniz Kalkınma Ajans 2014 Mali destek proğramında açıklanan “Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ” kapsamındaki amaç Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde istihdamda kilit role sahip olan KOBİ’lerin desteklenmesi ve işletmelerin yenilikçi uygulamaları benimsemesi ile ihracat odaklı üretim modelleri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ  PROGR....
DEVAMI →
  2014 Alternatif Turizm Hibe Destekleri (Antalya,Isparta,Burdur)
  Batı Akdeniz Kalkınma Ajans 2014 Mali destek proğramında açıklanan “Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ” kapsamındaki amaç Turizmde ürün/hizmet çeşitlendirmesi, bölgesel bazda markalaşan turizm bölgelerinin oluşturulması, yurtiçi-yurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır. DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ....
DEVAMI →
  2014 Mali Destek Programı (Konya-Karaman)
  Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç bölgedeki işletmelerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim ile rekabet gücünün artırılması ve Konya Metropoliten alanı haricinde, yerelde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması ile bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI BİLGİ VE TEKNOLOJ....
DEVAMI →
  2014 Mali Destek Programı (Balıkesir-Çanakkale)
  Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “2014 Yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç Güney  Marmara  Bölgesi’nin  ulusal  ve  uluslararası  pazarlardaki etkinliğinin artırılabilmesi ve güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi açısından  bölgenin  öne  çıkan  sektörlerinin  rekabet  gücünün,  çevresel sürdürebilirlik göz önünde bulundurularak arttırılmasına ve bu sektör....
DEVAMI →
  İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ)
  Trakya Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç TR21 Trakya Bölgesinde (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ) yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılması hedeflenmektedir. DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı BAŞVURU İLLER....
DEVAMI →
  2014 Büyükbaş Hayvancılık Mali Destek Programı (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)
  Serhat Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek Programında açıklanan “Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” nın  amacı TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir. DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ PROGRA....
DEVAMI →
  2014 İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)
  Serhat Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek Programında açıklanan “İktisadi Gelişme Mali Destek Programı” nın  amacı TRA2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. DESTEK....
DEVAMI →
  2014 Kobi Mali Destek Programları (Gaziantep-Adıyaman-Kilis )
  İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2014 Mali Destek Proğramı kapsamında  “Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobi)” Genel Amaç:  TRC1 bölgesindeki işletmelerin bölge içi ve bölge dışı rekabet edebilirliğinin artırılmasıdır.Özel Amaç ise: Öncelikli sektörlerde işletmelerinin üretim kapasitesinin arttırılması; istihdam seviyesinin arttırılması; Ar-ge, Ür-ge, inovasyon ve markalaşmanın artırılmasıdır. PROGR....
DEVAMI →
  2014 KOBİ Hibe Programları (Afyonkarahisar-Kütahya-Manisa-Uşak)
  Zafer Kalkınma Ajansı 2014 Yılı mali destek programında açıklanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)” esas amaç TR33 Bölgesi(Afyonkarahisar-Kütahya-Manisa-Uşak)’ illerinde imalat sanayisi ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılarak Bölge’nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanmasıdır. PROGRAM KÜNYESİ  PROGRAMIN ADI Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı BAŞVURU....
DEVAMI →
8 Sayfa 5 «...34567...»
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!