KALKINMA AJANSLARI HİBELERİ

  2017 DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBELERİ UYGULAMASI YAYINLANDI
  *Bu tebliğin uygulama rehberi 05/06/2017 tarihinde yayımlandı;2017 yılı için alınacak başvurular; Afyonkarahisar, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya,  Muş, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illerinde  01 Haziran 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir. DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/19) (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,....
DEVAMI →
  2016 Kırıkkale Aksaray Nevşehir Kırşehir Niğde Mali Destekler
  Ahiler Kalkınma Ajans 2016 yılı mali destek programını açıkladı. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerine yönelik olarak verilecek Kobi Geliştirme Mali Destek Programı 9.000.000,00 TL bütçeye sahiptir. Programın özeti aşağıda verilmiştir. İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 08 Nisan 2016 Saat: 18.00 Matbu Proje Dosyası Son Teslim Tarihi : 15 Nisan 2016 Saat: 18.00 Uygun Başvuru Sahipleri; KOBİ tanımına uyan işletmeler ( 4 Kasım 2012 tarihli v....
DEVAMI →
  2016 Antalya Burdur Isparta Mali Destek Programları
  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Mali destek programını açıkladı, 12.000.000 TL bütçesi olan destekler;(*) 1-Batı Akdeniz Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarının desteklenmesi, verimliliklerinin artırılması, hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla rekabetçilikler....
DEVAMI →
  2016 Tekirdağ  Edirne Kırklareli Hibe Destekleri
  Trakya Kalkınma Ajansı, 2016 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerindeki mali destek programını açıkladı. Toplam 11 milyon bütçeye sahip programda ; İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı , Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı “Önce İnsan”, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı “Yaşayan ve Yaşatan Trakya”, Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında hibeler verilecektir.Tüm proje başvuruları için son başvuru tarihi 18.03.2016 saat ....
DEVAMI →
  2016 Elazığ Malatya Tunceli Bingöl Mali Destekleri
  Fırat Kalkınma Ajansı 2016 Mali destek programını ilan etti. Ajans Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak, belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi olmak üzere yaşam kalitesine ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik 14 Milyon TL’lik mali destek verecektir. Buna göre; A) İMALAT SANAYİNİN GELİŞTİRİL....
DEVAMI →
  2016 İstanbul Mali Destek Hibeleri
  İstanbul Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Mali Destek Programını açıkladı. Toplam  110 milyon bütçesi olan destek programı üç farklı kapsamdan oluşmaktadır. 2016 Yılı Mali Destek Programları için tahsis edilen kaynaklar ve son başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır. Söz konusu programların özeti aşağıda verilmiştir. A) İSTANBUL KALKINMA AJANSI ÇOCUKLAR VE GENÇLER MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) PROGRAM KÜNYESİ Programın Adı  ÇOCUK....
DEVAMI →
  2016 Ankara Mali Destek Hibeleri
  Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır. Programlar hakkında özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir. A) İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı Uygun Başvuru Sahipleri İşletmeler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Sanayi Bölgeleri Kümeler Üniversiteler Araştırma Merkezl....
DEVAMI →
  2016 İZMİR YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEKLERİ
  İzmir Kalkınma Ajansı 2016 yılında Kar Amacı Güden Kuruluşlar ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yönelik olarak 15 milyon TL bütçeli yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik olarak mali destek programınıu açıkladı. Buna göre; YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI PROJENİN AMACI Genel Amaç;İzmir’de Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri kapsamında yenilikçi ürün üretim kapasitesinin geliştirilmesi; yen....
DEVAMI →
  2016 Erzurum Erzincan Bayburt Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kâr Amacı Güden gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak 2016 Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde  rekabet edilebilirliğin artırılması amacıyla üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesine yönelik olarak mali destek proğramı kapsamında hibe destekleri verilecektir. Buna Göre ; Programın İlan Tarihi :28 Aralık 2015 Pazartesi Programın Toplam Bütçesi: Erzurum: 3.000.000 TL Erzincan: 2.000.000 TL Bayburt: 1.....
DEVAMI →
  2015 İZMİR MESLEKİ EĞİTİM HİBE PROGRAMLARI
  İzmir Kalkınma Ajansı mesleki eğitime yönelik olarak 2016 yılında verilecek mali destek hibe programını açıkladı. Buna göre; 2015 YILI MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) PROJENİN AMACI Genel Amaç; İzmir’de işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi Özel Amaç;İzmir Bölge Planı’nın “Herkes için eğitim” stratejik önceliği kapsamında, ....
DEVAMI →
8 Sayfa 1 12345...»
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!