KALKINMA AJANSLARI HİBELERİ

  2014 Aydın-Denizli-Muğla Hibe Destekleri
  Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2014 yılı mali destek proğramı 30/01/2014 günü açıklandı.Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik olarak  “Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı” hibe desteklerinin verilmesindeki  esas amaç; İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılması planlanmaktadır. YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)....
DEVAMI →
  2014 Çevresel Hibe Destekleri (Aydın-Denizli-Muğla)
  GEKA 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Çevre Mali Destek Programlarına 14 Şubat 2014 gününden itibaren başvurular yapılabilecektir. Programın amacı; Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılmasıdır. ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Güden İşletmeler Yönelik) Proje Başvuru Kapsamı....
DEVAMI →
  2014 Ankara Sosyal Kalkınma Hibe Destekleri
  Ankara Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek Programında açıklanan “2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı”  Ankara’da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal bağların güçlendirilmesi, Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılmasıdır. 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Künyesi....
DEVAMI →
  2014 Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Niğde-Nevşehir Mali Destek Programı
  Ahiler Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek programında açıklanan “Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı” Amaç Kobilere yönelik Alt Bölgelerde gelişimi öngörülen sektörlerin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi yoluyla yaratılan katma değerin ve rekabetçiliğin artırılması hedeflenmektedir. PROGRAM KÜNYESİ Program Adı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı Başvuru İlleri Aksaray,Kırıkkale,Kırşehir,Niğde,Nev....
DEVAMI →
  2014 Zonguldak-Karabük-Bartın KOBİ Mali Destek Programları
  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Mali destekleri kapsamında açıklanan “KOBİ Mali Destek Programı” amaç TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde istihdam olanaklarını arttırarak, turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim ve pazarlama kapasitelerini geliştirmektir. PROGRAM KÜNYESİ Program Adı 2014 KOBİ Mali Destek Programı Başvuru İlleri TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Başvuru Süreci KAY....
DEVAMI →
  2014 Van-Bitlis-Muş-Hakkari Mali Destek Programları
  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı” Amaç Yatırım teşvik uygulamaları hakkındaki farkındalığı artırarak teşvik mekanizmasının daha etkin ve daha yaygın bir biçimde kullanılmasını sağlamak, Ajans destekleri ile diğer devlet yardımlarını Bölgede imalat sanayiinin ürettiği katma değeri artırabilecek yatırımlara eşgüdümlü bir biçimde yönlendirilmesi hedeflenmektedir. ....
DEVAMI →
  2014 Erzurum Erzincan Bayburt Mali Destek Programları
  Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı’ amaç Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde faaliyet gösteren KOBİ ‘lerin, imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/hizmet/insan kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/ kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten / kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik/satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının olu....
DEVAMI →
  2014 Amasya Çorum Samsun Tokat KOBİ Mali Destek Programları
  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı’ amaç Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin, AR-GE ve yenilikçilik kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının artır....
DEVAMI →
  2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Mali Destek Programları
  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı’ amaç Hatay Kahramanmaraş Osmaniye ilçelerinde; işletmelerin imalat sanayiine ve turizm sektörüne yönelik yapacakları yatırımların desteklenmesi yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Pr....
DEVAMI →
  2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Üretime Yönelik Hibeler
  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’ amaç Hatay Kahramanmaraş Osmaniye illerinde faaliyet gösteren işletmelerde yenilikçiliğin teşvik edilerek işletmelerin rekabet güçlerinin geliştirilmesidir. DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı BAŞVURU İLLERİ Hatay, Kahram....
DEVAMI →
8 Sayfa 4 «...23456...»
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!