YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

  Kömür İstihraç Yatırımları Yatırım Teşvik Kapsamında
   YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (*)  MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin, I/B/6 numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.        MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe g....
DEVAMI →
  STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİK MEVZUATI
  Yeni Yatırım Teşvik Sisteminde yer alan Stratejik Yatırım kavramı, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat oranı yüksek ara malların üretimine yönelik yatırımlar kapsamında, Ekonomi Bakanlığınca çalışılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimi ve Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip arge içeriği yüksek, yüksek teknoloji....
DEVAMI →
  THE FRAMEWORK OF NEW INVESTMENT INCENTIVES PROGRAM IN TURKEY
  The new investment incentives program, which will be effective from the 1st January 2012 comprises 4 different schemes: (1)  1-      General Investment Incentive Scheme 2-      Regional Investment Incentive Scheme 3-      Large Scale Investment Incentive Scheme 4-      Strategic Investment Incentive Scheme  The support measures to be provided within the frame of those schemes are summarised in the table below: Support Measures General Investment Incentive Scheme....
DEVAMI →
  2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (*) MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan tablo ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin....
DEVAMI →
DEVAMI →
  2012 TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ ŞARTA BAĞLI YATIRIMLAR
   TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI  I – TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR  A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker. 2-  Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek). 3-  Küp şeker. 4-....
DEVAMI →
  6322 SAYILI KANUN (TEŞVİK PAKETİ DÜZENLEME YASASI)
    AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6322 Kabul Tarihi: 31/5/2012 MADDE 1- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu yerin belediye sınırları dışındaki” ibaresi “diğer” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer....
DEVAMI →
  2012 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmektir. Tanımlar MADDE 2 – (1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğ’de geçen; a) Bölgeler:....
DEVAMI →
  YURTDIŞINDAN KULLANILMIŞ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI (YATIRIM TEŞVİK)
  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO: 11) MADDE 1 – 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No:9)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “(d) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçünc....
DEVAMI →
13 Sayfa 13 «...910111213
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!