YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine yönelik olarak Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, bu meblağ 10 bin Türk Lirası o....
Devamı →
  MADENCİLİK YATIRIM TEŞVİKLERİ
  Yeni Teşvik sisteminde madencilik yatırımları ile bazı madenlerin girdi olarak kullanıldığı (Linyit vb) enerji yatırımları Öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.Buna göre; -Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). (Karar Sayısı : 2012/3305) -Enerji....
Devamı →
  Enerji Verimliliğine İlişkin Yatırım Teşvikleri
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2014/3) MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(6) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendi kapsamında yer alan enerji verimliliğine yö....
Devamı →
  YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
  Yeni teşvik sisteminde bazı değişiklikler öngören Bakanlar Kurulu kararı 06/08/2014 29080 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanarak 19/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kararnamede dikkat çeken en önemli konu 5. bölgede öncelikli yatırımlar kapsamında yapılan yatırımlara 10 puan yatırım katkı oranına ilave edilmesi olmuştur. Kararın yürürlük tarihi 19/06/2012 olması nedeni ile 5. bölgede öncelikli yatırımlar kapsamında yatırım yapmış yatırımc....
Devamı →
  2014 YATIRIM TEŞVİK KARARNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ YAYINLANDI
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAiR KARAR   MADDE 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın  15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) Bu Kararın 17 nci maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlarda sabit yatırım tutarı bir milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği 5 inci bölgede geçerli ....
Devamı →
  Yeni Teşvik Sistemine Avantajlar İle Devam Kararı
  09/05/2014 tarih 28995 Resmî Gazete yayımlanan 2014/6058 sayılı Bakanlar kurulu kararına göre    yeni teşvik sisteminde  önceki yıl teşvik oranları baz alınarak  2014 yılında da devam edilmesi kararı verildi. Bilindiği üzere Yeni teşvik sistemi 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 19/06/2012 tarih 28328 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 2014 yılında En çok merak edilen konular arasında yeni teşvik sisteminin devam edip etmeye....
Devamı →
  2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK KARARNAMESİ YAYIMLANDI
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2013″ ibareleri “31/12/2014″ şeklinde, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2014&#....
Devamı →
  YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMA TEBLİĞİ
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/2) MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “f) 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gaz....
Devamı →
  TEŞVİK PAKETİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
    -Karar Değişiklik Sayısı : 2014/6588 (RG Yayımı 06.08.2014) Tıklayınız -Karar Değişiklik Sayısı : 2014/6058 (RG Yayımı 09.05.2014) Tıklayınız… -Karar Değişiklik Sayısı : 2013/4763 (RG Yayımı 30.05.2013) Tıklayınız… -Karar Değişiklik Sayısı 2013/4288 (RG Yayımı 15.02.2013) Tıklayınız… -Karar Değişiklik Sayısı 2012/3802 (RG Yayımı 13.10.2012) Tıklayınız… - Bu Kararın İlk yayım halini incelemek için TıklayınızR....
Devamı →
  OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 2....
Devamı →
11 Sayfa 1 12345...»