Konular

2016 Tekirdağ  Edirne Kırklareli Hibe Destekleri

Trakya Kalkınma Ajansı, 2016 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerindeki mali destek programını açıkladı. Toplam 11 milyon bütçeye sahip programda ; İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı , Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı “Önce İnsan”, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı “Yaşayan ve Yaşatan Trakya”, Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında hibeler verilecektir.Tüm proje başvuruları için son başvuru tarihi 18.03.2016 saat 23.00 olarak belirlenmiştir. Proje dosyasının Ajansa teslim edilmesi için son tarih 25.03.2016 saat 18.00’dir.(*)

A) İKTİSADİ KALKINMA “ÜRETEREK GELİŞEN TRAKYA” MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

Program Başvuru Rehberi

 Başvuru Rehberini İncelemek İçin Tıklayınız

Program Referans No

TR21-16-İKT

Programın Amacı

Sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlamak amacıyla yenilikçi,
yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçlerinin
geliştirilmesi.

Programın Öncelikleri

1.Üretimde katma değer artışının sağlanması

2.Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama,
kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi

3.     Temiz üretimin desteklenmesi

Programın Toplam Bütçesi

4.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 75.000 TL

En fazla: 500.000 TL

En az : %25

En fazla: %50

Proje Süresi

En az: 6 ay

En fazla: 9 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ’ler

 

B) SOSYO-EKONOMİK KALKINMA “ÖNCE İNSAN” MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

Program Başvuru Rehberi

 Başvuru Rehberini İncelemek İçin Tıklayınız…

Program Referans No

TR21-16-SOS

Programın Amacı


TR21 Trakya Bölgesinin genelinde insan kaynakları niteliğinin ve
kapasitesinin geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

1. Bölgede İşbirliği ve Dayanışma Kültürünün Güçlendirilmesi

2. Dezavantajlı Kesimlerin Bölgede İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması

3. Bölgede Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi

4. Bölgede Yenilik Kültürünün Geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

2.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az  :  25.000TL

En fazla : 300.000TL

En az  :  % 25


En fazla :  % 90

Proje Süresi

En az  :  6 ay

En fazla:  12ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler, muhtarlıklar ve mahalli idare birlikleri)

Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve AraştırmaMerkezleri,  Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklara bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri,
bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüler vb.
)

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve
borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir
araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar
)

Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

Birlik ve Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri (Islah OSB’ler dahil)

Küçük Sanayi Siteleri  (KSS)

 

C) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI “ YAŞAYAN VE YAŞATAN TRAKYA” MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

Program Başvuru Rehberi

 Başvuru Rehberini İncelemek İçin Tıklayınız…

Program Referans No

TR21-16-KÖAProgramın Amacı


TR21 Trakya Bölgesinin yaşam kalitesi ve refah seviyesinin
yükseltilmesidir.Programın Öncelikleri

1.Sosyokültürel altyapının iyileştirilmesi

2.Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzerealtyapılarının güçlendirilmesi

3.Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi

4.Bölgede yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

4.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az : 100.000 TL

En fazla : 750.000 TL

En az : %25

En fazla : % 75

Proje Süresi

En az : 12 ay

En fazla : 15 ayUygun Başvuru Sahipleri

Mahalli İdareler (Belediyelerİl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare  Birlikleri)

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)

Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

Birlikler ve Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) (Islah OSB’ler dahil)

Küçük Sanayi Siteleri (KSS)

 

D) YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

Program Başvuru Rehberi

Başvuru Rehberini İncelemek İçin Tıklayınız…

Program Referans No

TR21-16-GİR

Programın Amacı

Teknoloji ve imalat sanayi alanında ortaya çıkarılacak yenilikçi iş
fikirleri aracılığıyla Bölge genelinde yenilikçilik ve girişimcilik
kültürünün geliştirilmesi

Program Önceliği

İmalat sanayi veya teknolojiye yönelik, katma değer ve nitelikli
istihdam yaratma potansiyeli olan yenilikçi iş fikirlerinin
desteklenmesi

Programın Toplam Bütçesi

1.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 25.000 TL

En fazla: 75.000 TL

En az : %25

En fazla: %50

Proje Süresi

En az: 6 ay

En fazla: 12 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Gerçek Kişiler ve Mikro KOBİ’ler

 

(*) Kaynak:Trakya Kalkınma Ajansı

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!