Konular

2016 Elazığ Malatya Tunceli Bingöl Mali Destekleri

Fırat Kalkınma Ajansı 2016 Mali destek programını ilan etti. Ajans Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak, belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi olmak üzere yaşam kalitesine ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik 14 Milyon TL’lik mali destek verecektir. Buna göre;

A) İMALAT SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

Amacı:  TRB1 bölgesinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak, belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.
Bütçesi :7.000.000 TL
Destek Tutarı : Asgari 100.000 TL, Azami 400.000 TL
Destek Oranı : Asgari % 20,Azami % 50
Proje Uygulama Süresi: Azami 9 ay
Uygun Başvuru Sahibi: KOBİ’ler
Son Elektronik Başvuru Tarihi: 04.03.2016 (Saat: 18:00)
Son Proje Teslim Tarihi : 11.03.2016 (Saat: 18:00)
PROJE KONUSU VE FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU;        
Program kapsamında Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi İlçeleri ile Elazığ Merkez İlçesinden sadece belirlenmiş alanlar kapsamında ki projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu alanlar dışındaki proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Malatya ve Elazığ İllerinin diğer ilçelerinden yapılacak başvurularda ise bu alanlar öncelikli olup, zorunlu değildir.
Malatya – Elazığ İlleri için;

  • Makine ve Ekipman İmalatı
  • Plastik Sanayi
  • Kimya Sanayi
  • Ambalaj Malzemeleri İmalatı
  • Tıbbi Malzeme ve Medikal Ürünlerin imalatı
  • Yapı Malzemeleri, Gıda ve Tekstil-Konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün geliştirme

Proje Konusu ve Faaliyetlerin Uygunluğu
Program kapsamında Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi İlçeleri ile Elazığ Merkez İlçesinden sadece belirlenmiş alanlar kapsamında ki projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu alanlar dışındaki proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Malatya ve Elazığ İllerinin diğer ilçelerinden yapılacak başvurularda ise bu alanlar öncelikli olup, zorunlu değildir.
Malatya – Elazığ İlleri için;
Makine ve Ekipman İmalatı
-Plastik Sanayi
– Kimya Sanayi
-Ambalaj Malzemeleri İmalatı
-Tıbbi Malzeme ve Medikal Ürünlerin imalatı
– Yapı Malzemeleri, Gıda ve Tekstil-Konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün geliştirme
Program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, Programın öncelik alanlarıyla ilgili her proje değerlendirmeye alınacaktır. Aşağıdaki verilen proje konuları, program öncelikleri çerçevesinde belirlenmiş ve sadece örnek olarak sunulmuştur.
1-) Makine ve Ekipman İmalatı
Çok çeşitli ürün ve teknolojileri kapsayan Makine ve Ekipman İmalatı Endüstrisi; hem üretim hem de ihracat açısından öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. Makine ve ekipman endüstrisinde, özellikle ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilmesi dış ticaret açığının azaltılması için en önemli araçlardan biri olacaktır. Bu alan kapsamında sunulacak projeler için örnek ürün ve proje konuları aşağıda verilmiştir.

-Yük kaldırıcı veya taşıyıcı makine ve ekipmanlar,
-Tarım makinaları ve ekipmanları
– Metal, ahşap, plastik v malzemeleri işlemeye ve şekillendirmeye yönelik makinelerin imalatı
-Tekstil makine ve ekipmanları

2-) Plastik Sanayi

Plastik sanayi ürünleri çok çeşitli sektörlerde ara ve nihai ürün olarak kullanıma sunulmakta olup,

örnek ürün ve proje konuları aşağıda ki şekilde sıralanmıştır.
-Gıda ve temizlik sektöründe kullanılan sert plastik ambalaj ürünleri üretim
-Otomotiv,mobilya ve tekstil ürünleri:
-İnşaat sektöründe kullanılan plastik ürünler,
-Tarımsal amaçlı kullanılan plastik ürünler
3-) Kimya Sanayi
Kimya sanayi ürünleri çok çeşitli sektörlerde ara ve nihai ürün olarak kullanıma sunulmakta olup, örnek ürün ve proje konuları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
-İnşaat sektöründe kullanılan kimyasallar
-Endüstriyel ve ev tipi temizlik ürünleri üretimi
-Tekstil Sanayinde boya ve yıkama ürünleri
-Elektronik sektöründe kullanılan kimyasallar
4-) Ambalaj Malzemeleri İmalatı
Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artmasısektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenlerdir. Bu alan kapsamında sunulacak projeler için örnek ürün ve proje konuları aşağıda verilmiştir.
-Eşya taşımaya yönelik kağıt veya plastik esaslı mamuller
-Ağaçtan kutu, kafes, sandık vb ambalajlar,
-Alüminyum veya cam kaplar
5-) Tıbbi Malzeme ve Medikal Ürünlerin İmalatı
Çok çeşitli ürün ve teknolojileri kapsayan Tıbbı Malzeme ve Medikal Ürünler Endüstrisi; bandaj, enjektör gibi geleneksel ürünlerden, nanoteknolojik ve işlenmiş hücre ve doku gibi daha nitelikli yüzbinlerce ürünü içermektedir. Tıbbi malzeme ve medikal ürünler sektörü son yıllarda hem üretim hem de dış ticaret potansiyelini hızla artıran sektörlerin başında gelmektedir. Bu alan kapsamında sunulacak projeler için örnek ürün ve proje konuları aşağıda verilmiştir.
-Tıbbi uygulamalarda kullanılan sarf malzemeleri
-Hasta ve engelliler için ekipmanlar
-Optik, mekanik veya elektronik ekipmanlar
-Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve aparatlar

6-) Yapı Malzemeleri, Gıda ve Tekstil-Konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün geliştirme
Yapı Malzemeleri, Gıda ve Tekstil-Konfeksiyon Bölge illerinde potansiyeli en yüksek sektörler olup, bu alanlarda salt kapasite artışı veya niteliği düşük ürünler dışında kalan, firmanın veya bölgenin ürün gamını genişletecek, yeni ürünlerin üretilmesine yönelik proje başvurularının desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu alan kapsamında sunulacak projeler için örnek ürün ve proje konuları aşağıda verilmiştir.

-Mermer ve maden atıklarının değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları
-Teknik tekstillerin imalatına yönelik projeler
-Gıda sektöründe ihracat koşullarını sağlamaya yönelik kalite ve standardizayon geliştirme çalışmaları
Bingöl ve Tunceli illeri için ise aşağıda sıralanan alanlar öncelikli olup, diğer alanlarda yapılan proje başvuruları da kabul edilecektir.
Bingöl-Tunceli İlleri için;
Tekstil-konfeksiyon
OSB ve KSS’lerde yapılacak imalat sanayi projeleri

1-) Tekstil – Konfeksiyon
Tekstil ürünleri veya hazır giyim sektörüne yönelik imalat    Boya, yıkama, dikim ara işlemlere yönelik projeler
2-) OSB ve KSSlerde yapılacak İmalat Sanayi Projeleri
Tunceli veya Bingöl Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinde mevcut veya kurulacak işletmeler tarafından yürütülecek imalata yönelik projeler

B) YAŞAM KALİTESİ VE SANAYİ ALTYAPILARI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güdmeyen Kuruluşlar)
Amacı:  TRB1 Bölgesinde, yaşam kalitesine ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Bütçesi :7.000.000 TL
Destek Tutarı : Asgari 200.000 TL, Azami 1.000.000 TL
Destek Oranı: Asgari % 25, Azami % 75
Proje Uygulama Süresi: Azami 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri: Belediyeler,   İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Organize Sanayi Bölgeleri ,Küçük Sanayi Siteleri Üniversiteler.
Son Elektronik Başvuru Tarihi: 11.03.2016 (Saat: 18:00)
Son Proje Teslim Tarihi  :18.03.2016 (Saat: 18:00)

PROJE KONULARI VE ÖNCELİKLERİ:       
Proje Konusu ve Faaliyetlerin Uygunluğu
Program amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, Programın öncelik alanlarıyla ilgili her proje değerlendirmeye alınacaktır. Aşağıdaki tabloda verilen proje konuları, program öncelikleri çerçevesinde belirlenmiş ve sadece örnek olarak sunulmuştur.
Öncelik 1:       İşletmelerin ortak kullanımına yönelik tesis ve altyapıların geliştirilmesi
-Ortak kullanıma açık laboratuvarların kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi
-Enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve verimliliğine ilişkin altyapı çalışmaları yapılması
-Ortak teşhir, tanıtım ve satış alanlarının oluşturulması
-Hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası standartların yakalanmasına yönelik olarak oluşturulacak yeni donatıların (toplantı salonu, güvenlik sistem ve donatıları) oluşturulması
-OSB, KSS, v altyapıların geliştirilmesi
-Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
Öncelik 2:   –  Kentsel alanlarda (il ve ilçe merkezleri) yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik altyapıların geliştirilmesi
-Katı atık toplama ve bertaraf uygulamaları, atık su arıtma tesisleri, geri dönüşüm tesisleri
-Led aydınlatma, yenilenebilir enerji gibi model ve yenilikçi uygulamalar
-Kent içi engelli dostu uygulamalar
-E-Belediyecilik uygulamaları
-Atık yönetimine yönelik altyapı çalışmaları yapılması

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!