Konular

2016 Antalya Burdur Isparta Mali Destek Programları

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Mali destek programını açıkladı, 12.000.000 TL bütçesi olan destekler;(*)

1-Batı Akdeniz Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarının desteklenmesi, verimliliklerinin artırılması, hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla rekabetçiliklerinin artırılması,

2- Engelli, kadın ve genç işsizlerin kişisel kapasitelerinin artırılarak sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması,

3-Çevrenin korunması ve doğal kaynakların tasarruflu ve etkin kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması, çevre kirliliğini önleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi ve çevre kirliliği ve kirliliğin yol açtığı tahribat ile mücadele edilmesi konularına destek verilecektir.

Başvuru Tarihleri; İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 08.04.2016 / Saat: 23.59, Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 15.04.2016 / Saat: 17.00 olarak belirlenmiştir.

A) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MALİ DESTEK PROGRAMI;

Mikro ve Küçük sınıfındaki işletmelerin uygun başvuru sahibi olduğu program kapsamında başarılı projelere toplamda 8 Milyon TL hibe desteği sağlanması hedeflenmektedir. Programın amacı, Batı Akdeniz Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarının desteklenmesi, verimliliklerinin artırılması, hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla rekabetçiliklerinin artırılması olarak belirlenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda;

Öncelik 1: İşletmelerin üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması, (Sadece mikro işletmeler için geçerlidir.)

Öncelik 2: İşletmelerde yenilikçi üretim süreçlerinin ve yüksek katma değer içeren yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi,

Öncelik 3: İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi,

programın öncelik alanlarıdır.

Programa başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri:

 • Mikro İşletmeler; On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Küçük İşletmeler: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  Mikro İşletmeler Küçük İşletmeler
Asgari Destek Oranı %25 %25
Azami Destek Oranı %50 %50
Asgari Destek Tutarı 25.000 TL 50.000 TL
Azami Destek Tutarı 150.000 TL 300.000 TL
Proje Süresi 6 – 9 Ay 6 – 9 Ay
Toplam Bütçe 3.000.000 TL 5.000.000 TL

B) SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI;

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının amacı sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere engelli, kadın ve genç işsizlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesidir. Bu kapsamda tek bir öncelik alanı bulunmaktadır:

Öncelik: Engelli, kadın ve genç işsizlerin kişisel kapasitelerinin artırılarak sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması

Programa başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Mesleki Eğitim Merkezleri
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler)
 • 5355 sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

Destek programına ilişkin diğer ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

  Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %90
Asgari Destek Tutarı 25.000 TL
Azami Destek Tutarı 150.000 TL
Proje Süresi 6 – 9 Ay
Toplam Bütçe 2.000.000 TL

C) SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI;

Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan Sürdürülebilir Çevre Mali Destek Programının amacı Batı Akdeniz Bölgesinde çevrenin korunması ve doğal kaynakların tasarruflu ve etkin kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması, çevre kirliliğini önleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi ve çevre kirliliği ve kirliliğin yol açtığı tahribat ile mücadele edilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda;

Öncelik 1: Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi,

Öncelik 2: Denizlerde ve iç su kaynaklarında meydana gelen kirliliğin önlenmesi,

Öncelik 3: Geri dönüşümü de içeren atık yönetiminin sağlanması,

Öncelik 4: Tarımsal ve sanayi kaynaklı kirliliğin azaltılmasına yönelik sistemlerinin kurulması,

önceliklerine yönelik projeler desteklenecektir.

Programa başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler vb.)
 • 5355 sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

Destek programına ilişkin diğer ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %80
Asgari Destek Tutarı 25.000 TL
Azami Destek Tutarı 150.000 TL
Proje Süresi 6 – 9 Ay
Toplam Bütçe 2.000.000 TL

 ——————————————

(*) Kaynak: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!