2016-2027 YATIRIMLARDA CAZİBE MERKEZLİ İLLER AÇIKLANDI

yeniYeni  yatırım destek hamlesi 04.09.2016  Diyarbakır’ da yapılan  basın toplantısıyla açıklandı. 23 il yatırımların  cazibe merkezi olarak ilan edildi. Cazibe merkezleri 5 ana kümeye ayrılmaktadır.

Yeni Yatırım Cazibe merkezleri ve Çevre illeri;

1) Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl illeri Elazığ  merkezli ,

2) Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri Erzurum merkezli,

3) Van, Hakkari, muş, Bitlis  illeri Van  merkezli,

4) Ardahan Kars Ağrı Iğdır illeri Kars merkezli,

5) Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri  Diyarbakır merkezli olacaktır.

Yatırım cazibe merkezli illere verilecek destekleri aşağıda şekilde özetlemek mümkündür.

 • Devlet tarafından yatırım yerleri ücretsiz  olarak verilecektir.
 • Fabrika niteliğinde üretim tesisleri ile içerisindeki teçhizat ve donanımlar devlet tarafından anahtar teslim yapılacaktır.
 • Yatırımcıların sabit yatırım  maliyetleri özellikli üretim konularına göre bazı durumlarda  sıfıra kadar düşebilmektedir.
 • Her yıl cazibe merkezli iller içerisindeki 8 ilde il başına 10 adet fabrika devlet tarafından yapılacak olup yılda toplam 80 fabrika kurulacaktır.
 • Bu illere yatırım yapmak isteyen yatırımcılara makine ve teçhizat  alımları  için sıfır faizli kredi verilecektir.
 • Teminatı olmayan yatırım projeleri destek kapsamında olacaktır.Teminat için gerekli kaynak kredi garanti fonundan karşılanması hedeflenmektedir.
 • Mali destekler  2027 yılına kadar (işletme kredisi desteği) 10 yıl devam edecek olup, 1 yıl ödemesiz, 4 yıl vadeli, toplam vade 5 yıl  vadeli geri ödeme planında olacaktır.
 • Üretim tesislerini cazibe merkezli  illere taşımak isteyen yatırımcılara  ayrıca  tesis taşıma desteği de verilecektir.
 • Sektör yatırımları içerisinde çağrı merkezlerinin de  anahtar teslim kurulması konusu var.
 • Devlet tarafından kurulan bu iktisadi birimlerin işletmeciliğini özel sektör yapacaktır.
 • Devlet öncelikli ihtiyaçlarını cazibe merkezli illerde  kurulan iktisadi birimlerden satın  alarak pazarlama konusuna da bu şekilde bir çözüm bulmayı amaçlamaktadır.

Sonuç; Yatırım merkezlerinin kümelere ayrılmasındaki amaç; yatırım illerinin koordinasyonunu koordinatörlük düzeyinde sevk ve idare etmek için böyle bir ayrım yapılmış olabilir. Cazibe merkezli illere yapılacak yatırımların sektör konularının detayları İlerleyen dönemlerde bakanlar kurulu kararı ile  yönetmelik ve tebliğ şeklinde resmi gazetede  yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Yatırım Destek Kapsamına Alınan Cazibe Merkezli İllerin Basın Açıklaması;

0