Konular

2015 İZMİR KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME HİBELERİ

İzmir Kalkınma Ajansı  (İZKA) küçük ölçekli sanayi bölgelerini cazibe merkezleri haline getirmek amacıyla 2016 yılında verilecek mali destek hibe programını açıkladı. Buna göre;

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SANAYİ BÖLGELERİNİ GELİŞTİRME (KSB)MALİ DESTEK PROGRAMI
PROJENİN AMACI
İzmir’de yer alan küçük ölçekli sanayi bölgelerini cazibe merkezleri haline getirmek. Özel Amaç; İzmir’de küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak yer aldığı sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması.

PROJE KONULARI
Öncelik 1:Ortak kullanıma hizmet edecek laboratuvar, atölye, tesis vb. altyapıların oluşturulması
Öncelik 2: Çevre düzenleme, sosyal altyapı ve donatıların iyileştirilmesi
Öncelik 3: Atık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
Öncelik 4: Enerji ve alternatif enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi
Öncelik 5: Geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanıma olanak verecek ortak sistemlerin gerçekleştirilmesi Önceliklerden en az birisi kapsamına girmek şartıyla projelerde, bu önceliğe dair faaliyetlere ek olarak, kurumsal kapasite ile mesleki eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülebilir.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
1. İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
2. Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları,
3. Sanayi sitesi yapı/işletme kooperatifleri,
4. Sanayi üretimi amaçlı kurulmuş toplu işyeri yapı/işletme kooperatifleri. (Ağırlıkla imalat, bakım, onarım tipi sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda yönetim organı olarak örgütlenmiş toplu işyeri yapı kooperatifleri ve toplu işyeri işletme kooperatifleri uygun başvuru sahibidir.)

BAŞVURU TARİHLERİ
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 26 Şubat 2016 Saat: 17.00 , Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 04 Mart 2016 Saat: 17.00.

PROGRAMIN BÜTÇESİ -VERİLECEK DESTEK TUTARLARI – ORANLARI ve PROJE UYGULAMA SÜRESİ
Toplam Program Bütçesi; 5. Milyon TL , Asgari/Azami Destek Tutarı ;250.000 TL / 1.000.000 TL -Asgari/Azami Destek Oranı; % 25 – % 75 – Proje Süresi : 24 Ay

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!