Konular

2015 BOLU DÜZCE KOCAELİ SAKARYA YALOVA HİBE DESTEKLERİ

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2015 Mali destek Programını açıkladı.Bolu, Düzce,Kocaeli,Sakarya, Yalova illerindeki İmalat Sektörünün Geliştirilmesi,Temiz Üretim Mali Destek Programı,Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı,Turizm Mali Destek Programı olmak üzere 4 farklı alan desteklenmektedir. Ayrıca 2015 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeler için toplamda 13.500.000 TL karşılıksız destek verilmesi planlanmıştır. Program özet bilgileri aşağıda verilmiştir.

2015 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Proje Teklif Çağrısı (Kar Amacı Güden)
BAŞVURU SÜRELERİ -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 27 Mart 2015 saat
23.59’dur.-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 3 Nisan 2015
saat 17.00’dır
PROGRAMIN AMACI Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel
amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli
ürünlerin bölgede üretilerek, bölgede yaratılan katma değerin
artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Programın Öncelikleri:
1. AR-GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının
yaygınlaştırılması,
2. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatın
desteklenmesi,
3. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek
teknoloji ara mamullerin üretilmesi,
4. İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın
sağlanması.Proje Konuları:

• AR-GE alt yapısının kurulması ,
• Üniversite, Oda, Sektör dernekleri işbirliğ nde AR-GE laboratuvarının
kurulm ası,
• Diğer sektörleri besleyen makine imalatı ,
• İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatı,
• Orta-yüksek teknoloji düzeyinde makina imalatı,
• Makina imalatında kullanılan ve dışa bağımlılığı olan ara mamullerin
üretimi,
• İmalatta gelişmiş yönetim teknolojilerinin uyg ulanması ,
• İnsan kaynnkları kapasitesinin geliştirilmesi.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 3.500.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI En az: 30.000 TL         En fazla: 400.000 TL
PROJE SÜRESİ En az: 6 ay , En fazla: 12 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • KOBİ statüsündeki işletmeler• Kar amacı güden kooperatifler/birlikler

 

2015 Temiz Üretim Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Proje Teklif Çağrısı (Kar Amacı Güden)
BAŞVURU SÜRELERİ -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 27 Mart 2015 saat
23.59’dur.-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 3 Nisan 2015
saat 17.00’dır
PROGRAMIN AMACI  ‘Temiz Üretim Mali Destek Programı’nın genel amacı KOBİ tanımını
sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin
üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin
artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve
uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.
Temiz üretimin tanımı ise şu şekildedir: Temiz üretim, bütünsel ve
önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak
uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması
olarak tanımlanmaktadır. Temiz üretim, doğal kaynakların daha verimli
bir şekilde kullanılmasını, bu sırada oluşan atıkların ve kirliliğin ve
bunların insan sağlığına olan olası risklerinin azaltılmasını sağlar.
Çevresel problemleri üretim sürecinin sonunda değil üretim sürecinin
kaynağında çözmeye çalışır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Programın Öncelikleri:
1. Atıkların kaynağında azaltılması,
2. Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin
tasarlanması,
3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması,
4. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi,
5. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 3.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI En az: 30.000 TL         En fazla: 400.000 TL
PROJE SÜRESİ En az: 6 ay , En fazla: 12 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • KOBİ statüsündeki işletmeler• Kar amacı güden kooperatifler/birlikler

 

2015 Turizm Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Proje Teklif Çağrısı (Kar Amacı Güden)
BAŞVURU SÜRELERİ -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 27 Mart 2015 saat
23.59’dur.
-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 3 Nisan 2015
saat 17.00’dır.
PROGRAMIN AMACI  “Turizm Mali Destek Programı’nın amacı, turist başına elde edilen
gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın
artırılmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Programın Öncelikleri:
1. Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun
sağlanması,
2. Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında
teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması,
3. Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi,
4. Turizm işletmelerinde insan kaynaklarının kalitesinin yükseltilmesi.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 3.500.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI En az: 30.000 TL         En fazla: 300.000 TL
PROJE SÜRESİ En az: 6 ay , En fazla: 12 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Mikro işletme veya küçük işletme vasıflarını haiz olan işletmeler.

 

2015 Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Proje Teklif Çağrısı (Kar Amacı Güdmeyen)
BAŞVURU SÜRELERİ -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 27 Mart 2015 saat
23.59’dur.
-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 3 Nisan 2015
saat 17.00’dır.
PROGRAMIN AMACI  “Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı,
turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm
potansiyelinin değerlendirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Programın Öncelikleri:
1. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik
faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak
şekilde altyapının geliştirilmesi
2. Turizm Çeşitliliğinin Arttırılması ve Turizm Tesis ve Hizmet
Altyapısının İyileştirilmesi
3. Yenilikçi Turizm Yönetiminin Sağlanması
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 3.500.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI En az: 75.000 TL         En fazla: 700.000 TL
PROJE SÜRESİ En az: 12 ay , En fazla: 24 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ · Valilikler,
· İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,
· Belediyeler,
· İl Özel İdareleri,
· Birlikler ve Odalar

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!