Konular Şubat, 2014

  Üniversite-Sanayi İşbirliği Projelerine Yönelik Destekler
  SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayi....
DEVAMI →
  Mardin Batman Şırnak Siirt 2014 Mali Destek Programı
  Dicle Kalkınma Ajansı 2014 mali destek programından açıklanan “2014 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI” amaç Bölge illerinde ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) yüksek katma değerli bir üretim altyapısı oluşturmak suretiyle bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.Programa KOBİ/Kooperatif veya Tarımsal Üretici Birliği statüsünde gerçek ve tüzel kişiler müracaat edebilirler.Programın künyesi aşağıda verilmiştir. 2014 YILI SEKTÖREL GEL....
DEVAMI →
  2014 Elazığ-Malatya-Bingöl-Tunceli Hibe Destekleri
  Fırat Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali destek programında açıklanan “ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI” kapsamındaki amaç Elazığ,Malatya,Bingöl,ve Tunceli illeri dahilinde  Mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması hedeflenmektedir. ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Başvuru Kapsamındaki İller Elazığ,Malatya,Bingöl,Tuncel....
DEVAMI →
  2014 Aydın-Denizli-Muğla Hibe Destekleri
  Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2014 yılı mali destek proğramı 30/01/2014 günü açıklandı.Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik olarak  “Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı” hibe desteklerinin verilmesindeki  esas amaç; İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılması planlanmaktadır. YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)....
DEVAMI →
  2014 Çevresel Hibe Destekleri (Aydın-Denizli-Muğla)
  GEKA 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Çevre Mali Destek Programlarına 14 Şubat 2014 gününden itibaren başvurular yapılabilecektir. Programın amacı; Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılmasıdır. ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Güden İşletmeler Yönelik) Proje Başvuru Kapsamı....
DEVAMI →
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!