Konular Ocak, 2014

  Aralık 2013 Yatırım Teşvik Belgeleri
  Sıra No Belge No / Sermaye Türü Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Öngörülen Destek Unsurları Yatırımın Kapasitesi Sabit Yatırım (TL) Belge Tarihi İth.Mak.Teç.Tut. (ABD$) Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Cinsi Org. Sanayi / Serbest Bölge İstihdam (Kişi) 1 112856 / Yerli Sermaye AYIK TARIM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TARIM – Bitkisel Üretim KDV İstisnası Serada bitkisel yetiştiricilik 20160 M2 2.700.000 10.12....
DEVAMI →
  Tarımsal Ekonomik Yatırımların Başvuru Süresi Uzatıldı
  KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI  KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN  DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2013/59)’DE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/1) MADDE 1 – 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59)’in 8 inci mad....
DEVAMI →
  2014 Esnaf Kefalet Kredileri
  2015 Yılında Esnaf Ve Sanatkarlara Verilen Kredi Desteklerini İncelemek İçin Tıklayınız… 02/01/2014 TARİHLİ VE 2014/5765 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar MADDE 1- (1) Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alman Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaleti....
DEVAMI →
  Yatırım Teșvik Belgesi Destek Unsurları
  Yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1-    Genel Teşvik Uygulamaları 2-    Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3-    Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4-    Stratejik Yatırımların Teşviki DESTEK UNSURLARI Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik bel....
DEVAMI →
  2014 Ankara Sosyal Kalkınma Hibe Destekleri
  Ankara Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek Programında açıklanan “2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı”  Ankara’da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal bağların güçlendirilmesi, Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılmasıdır. 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Künyesi....
DEVAMI →
  Turizm Belgelerinin Çıkartılması
  TURİZM BELGESİ : Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen belgedir. Dış turizme dönük yatırımlarda, turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapılacak yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelen....
DEVAMI →
  Kasım 2013 Yatırım Teşvik Belgeleri
  Sıra No Belge No / Sermaye Türü Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Öngörülen Destek Unsurları Yatırımın Kapasitesi Sabit Yatırım (TL) Belge Tarihi İth.Mak.Teç.Tut. (ABD$) Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Cinsi Org. Sanayi / Serbest Bölge İstihdam (Kişi) 1 112385 / Yerli Sermaye TUĞRA PROJE YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARIM – Bitkisel Üretim KDV İstisnası Serada bitkisel yeti....
DEVAMI →
  2014 Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Niğde-Nevşehir Mali Destek Programı
  Ahiler Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek programında açıklanan “Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı” Amaç Kobilere yönelik Alt Bölgelerde gelişimi öngörülen sektörlerin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi yoluyla yaratılan katma değerin ve rekabetçiliğin artırılması hedeflenmektedir. PROGRAM KÜNYESİ Program Adı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı Başvuru İlleri Aksaray,Kırıkkale,Kırşehir,Niğde,Nev....
DEVAMI →
DEVAMI →
  Özel Ağaçlandırma Projeleri
  Özel Ağaçlandırma Nedir? Bozuk, vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda her türlü faydalanma ve korumanın ilgilisi tarafından yapılan ağaçlandırmalara “özel ağaçlandırma” denir. Kimler Özel Ağaçlandırma Yapabilir? Köy tüzel kişilikleri, belde, ilçe, il ve Büyükşehir belediyeleri, kamu kurum ve kurulu....
DEVAMI →
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!