Konular

2014 Zonguldak-Karabük-Bartın KOBİ Mali Destek Programları

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Mali destekleri kapsamında açıklanan “KOBİ Mali Destek Programı” amaç TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde istihdam olanaklarını arttırarak, turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim ve pazarlama kapasitelerini geliştirmektir.

PROGRAM KÜNYESİ
Program Adı 2014 KOBİ Mali Destek Programı
Başvuru İlleri TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
Başvuru Süreci KAYS Girişi : 28/03/2014 Saati: 23:59

Dosya Teslimi : 04/04/2014 Saati: 18:00

Genel Amaç TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde istihdam olanaklarını arttırarak, turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim ve pazarlama kapasitelerini geliştirmektir.
Uygun Başvuru Sahipleri 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında yalnızca aşağıda belirtilen proje başvuru konularında, bu alanlarda faaliyet gösteren kar amacı güden kişi ve kuruluşlara destek verilecektir:
• İmalat (Yenilik, Ar-Ge, markalaşma, uluslararasılaşma, kümelenme, ağ oluşturma, kalite sertifikasyonu, yeni ürün üretilmesi, ürün çeşitlendirilmesi)
• Turizm1 (Sadece turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri kapsamında sunulan projeler desteklenecektir.)
Program Önceliği Öncelik 1: Yeni ürün üretilmesi, ürün çeşitliliğinin ve verimliliğin arttırılması
Öncelik 2: Yenilik, markalaşma ve Ar-Ge’ ye yönelik yatırımların sağlanması
Öncelik 3: Enerji verimliliğinin ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımının arttırılması
Öncelik 4: Turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması.
Bütçe

10.000.000 TL

Destek Miktarı Asgari tutar:  35.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
Destek Oranı Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’undan az ve % 50’sinden fazla olamaz.
Süre 6 aydan kısa 9 aydan uzun olamaz.
Örnek Proje Konuları • Mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu,
• İşletme bünyesinde yeni üretim hatlarının kurulması ve istihdamın arttırılması,
• Turizme yönelik geleneksel el sanatlarının üretilmesi ve pazarlanması,
• Tarımsal ürünlerin işlenerek hazır gıda haline getirilmesi,
• İşletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge laboratuvarlarının kurulması,
• Rekabetçi sektörlerde endüstriyel tasarım altyapısının kurulmasına ve yenilikçi ürünlerin
tasarlanması ve üretilmesi,
• Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla üretimde verimliliğin arttırılması,
• İşletmelerde temiz enerji üretim ve tüketiminin sağlanması,
• Yüksek teknoloji içeren ev aletlerinin ve cihazların üretimi,
• Yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye gibi
yerlerin kurulması, mevcut yerlerin geliştirilmesi,
• Yüksek katma değerli ürünlerin üretimi,
• Atıkların işlenip değerlendirilmesi,
• İnanç, kongre, sağlık, kültür, yayla, ekolojik turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin
geliştirilerek yaygınlaştırılması,
• Engellilere yönelik turizm projeleri,
• Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama
ünitelerinin desteklenmesi,
• Butik otelciliğin geliştirilmesi, bölgedeki, sağlık turizmi, kongre ve fuar turizmi vb. turizm
çeşitlerinin geliştirilmesi.
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!