Konular

2014 YATIRIM TEŞVİK KARARNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ YAYINLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAiR KARAR (*)
 
MADDE 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın  15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu Kararın 17 nci maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlarda sabit yatırım tutarı bir milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği 5 inci bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.”

MADDE 2-Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“(m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.”

MADDE 3– Aynı Kararın 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına diizenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama  vizesi  şartı aranmaz.”

MADDE 4-Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına  aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “24 üncü maddenin ikinci fıkrası” ibaresi “24 üncü maddenin ikinci ve yedinci fıkraları” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ancak, aynı yatırımcıya ait belgeler arası devir işlemlerinde, bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgesinin müracaat tarihi ile belge tarihi arasında diğer belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizat için belgede kayıtlı desteklerin tamamı uygulanır.”

MADDE 5-Bu Karar, 19/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

       Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi GazeteninTarihi                                             Sayısı
19/06/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi GazetelerinTarihi                                              Sayısı
13/10/2012 28440
15/10/2013 28560
30/05/2013 28662
09/05/2014 28995

 

————————————————————————–

(*) 2014 / 6588 : 2012 / 3305 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih / Sayısı : 06.08.2014 / 29080)

 

 

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!