Konular

2014 Van-Bitlis-Muş-Hakkari Mali Destek Programları

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı” Amaç Yatırım teşvik uygulamaları hakkındaki farkındalığı artırarak teşvik mekanizmasının daha etkin ve daha yaygın bir biçimde kullanılmasını sağlamak, Ajans destekleri ile diğer devlet yardımlarını Bölgede imalat sanayiinin ürettiği katma değeri artırabilecek yatırımlara eşgüdümlü bir biçimde yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı (GMDP)

Referans No:

TRB2/14/GMDP

Program Türü

Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi:30.12.2013

Başvuru Başlangıç Zamanı:10.01.2014

Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi:23.03.2014 23:59

Projenin  Son Teslim Tarihi:28.03.2014 17:00

Proje Uygulama Takvimi

zleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih: 25.07.2014

Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih:25.07.2015

Genel Amaç

Yatırım teşvik uygulamaları hakkındaki farkındalığı artırarak teşvik mekanizmasının daha etkin ve daha yaygın bir biçimde kullanılmasını sağlamak, Ajans destekleri ile diğer devlet yardımlarını Bölgede imalat sanayiinin ürettiği katma değeri artırabilecek yatırımlara eşgüdümlü bir biçimde yönlendirmek.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen KOBİ tanımı ile uyumlu olması

Uygun Proje Konuları

KOBİ’lerin,

–          AR-GE

–          Yeni ürün üretilmesi

–          Ürün çeşitlendirilmesi

–          Kapasite artırımına yönelik olarak gerçekleştirecekleri yatırımlar

Program Önceliği

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği, oteller, öğrenci yurtları, eğitim hizmetleri, hastane yatırımları ve huzurevleri, kömür gazı üretimi ve seracılık faaliyetleri ile Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek 5: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Listesinde yer alan proje konuları hariç olmak üzere;  Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK 2-A Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri Listesi’nde sayılan sektörlerde yapılacak yatırımların desteklenmesi

Desteklenmeyecek Proje Konuları

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği, oteller, öğrenci yurtları, eğitim hizmetleri, hastane yatırımları ve huzurevleri, kömür gazı üretimi ve seracılık faaliyetleri ile Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek 5: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Listesinde sayılan yatırımlar.

tçe Kısıtları

Ø  Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.

Ø  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçemez.

Ø  Proje hazırlanması ve sunulması amacıyla, danışmanlık giderleri talep edilen destek miktarının % 2’sini geçemezØ  TRB2 Bölgesi dışından taşınacak yatırımlarda sökme, taşıma ve montaj maliyetleri toplam proje maliyetinin %10’unu geçemez.

tçe

20.000.000 TL

Destek Miktarı

Asgari tutar:   200.000 TL

Azami tutar:2.000.000 TL

Destek Oranı

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan az ve % 50’sinden fazla olamaz

re

12 ay

Başarı Kriterleri

Altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Eşit puan alan başvurular bakımından; söz konusu mali destek programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlar, bu hususta eşitlik olması halinde mali ve operasyonel kapasite ve ilgililik bölümlerinden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır.

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!