Konular

2014 Turizm Hibe Destekleri (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova)

Turizm Mali Destek Programı’nın amacı, turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Turizm Mali Destek Programı” hibe desteklerinden , KOBİ statüsündeki işletmeler,Kar amacı güden kooperatifler yararlanabilecektir.

HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI
PROGRAMIN ADI Turizm Mali Destek Programı
BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 25.11.2013 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.
Başvuruların Alınması İçin Son Tarih;
-Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 17.01.2014 saat 17.00’dır.
-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00’dır
.
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova
PROGRAMIN AMACI Turizm Mali Destek Programı’nın amacı, turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması
-Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması
-Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
-Turizm işletmelerinde insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesi
-Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi.
PROGRAMIN  BÜTÇESİ 8.000.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ DESTEKTUTARLARI Asgari Tutar: 30.000,00 TL ,  Azami Tutar: 500.000,00 TL
PROJENİN SÜRESİ Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla
başlar.
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ -KOBİ statüsündeki işletmeler
-Kar amacı güden kooperatifler
ÖRNEK PROJELER Örnek Proje Konuları
•Konaklama tesislerinin yıldız artırımlarına ilişkin projeler,
•Konaklama tesislerinin yeşil yıldız almalarını sağlayacak faaliyetleri kapsayan projeler,
•Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknolojik çözümlerin kullanılmasına
yönelik projeler,
•Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeler,
•Turizm işletmelerinde insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim faaliyetlerini içeren
projeler,
•Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimine yönelik projeler.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!