Konular

2014 Temiz Üretim Hibe Destekleri (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova)

Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamak , Enerji Verimliliğinin Artırılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Temiz Üretim Mali Destek Programı” hibe desteklerinden , KOBİ statüsündeki işletmeler,Kar amacı güden kooperatifler yararlanabilecektir.

HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI
PROGRAMIN ADI Temiz Üretim Mali Destek Programı
BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 25.11.2013 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.
Başvuruların Alınması İçin Son Tarih;
-Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 17.01.2014 saat 17.00’dır.
-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00’dır
.
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova
PROGRAMIN AMACI “Temiz Üretim Mali Destek Programı”nın genel amacı KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.
Temiz üretimin tanımı ise şu şekildedir: Temiz üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Temiz üretim, doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını, bu sırada oluşan atıkların ve kirliliğin ve bunların insan sağlığına olan olası risklerinin azaltılmasını sağlar. Çevresel problemleri üretim sürecinin sonunda değil üretim sürecinin kaynağında çözmeye çalışır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelikler
Öncelik 1. Atıkların kaynağında azaltılması
Öncelik 2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması
Öncelik 3. Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması
Öncelik 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması
Öncelik 5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
Öncelik 6. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları
PROGRAMIN BÜTÇESİ 5.000.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ DESTEKTUTARLARI Asgari Tutar: 30.000,00 TLAzami Tutar: 500.000,00 TL
PROJENİN SÜRESİ Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla
başlar.
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ -KOBİ statüsündeki işletmeler
-Kar amacı güden kooperatifler
ÖRNEK PROJELER Örnek Proje Konuları
•Su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik vanaların kontrolü, kullanılan kimyasal dozajlarının optimizasyonu, ekipmanların kontrolü gibi yönetsel tedbirler;
•Su tüketimini azaltmaya yönelik proses, teknoloji, malzeme/ekipman değişiklikleri,
•Sıcaklık, zaman, basınç gibi parametrelerin kontrol edilerek üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin
tasarrufuna yönelik gerekli değişikliklerin yapılması;
•Proses/teknoloji değişiklikleri ile daha temiz üretim yöntemlerine geçişin sağlanması;
•Oluşması önlenemeyen atıkların başka bir proseste veya üretim bandında kullanılmasına yönelik projeler;
•Kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik proses değişiklikleri
•Enerji sarfiyatını azaltacak tedbirlerin alınması,
•Ürünlerin hafifletilmesi, daha kolay geri dönüştürülmesinin sağlanması,
•Isı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesi,
•Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesislerin enerji ihtiyacını sağlamakta kullanılması,
•Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi,
•Atıklardan enerji üretimine yönelik tesisler
Yukarıda fikir vermesi amacıyla verilen örnekler proje konularının tümünü kapsamamaktadır. Program önce-
liklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir.
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!