Konular

2014 Teknoloji Transferi Hibe Destekleri (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova)

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan bu hibe programındaki amaç Bölgedeki ve Bölge dışındaki üniversitelerin, teknopark şirketlerinin, TÜBİTAK enstitülerinin geliştirdiği uygulamaya hazır teknolojilerin lisanslama yoluyla bölgemizde faaliyet gösteren sınaî firmalarca ticarileşmesi ve seri üretiminin desteklenmesidir. “Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı” hibe desteklerinden , KOBİ statüsündeki gerçek ve tüzel işletmeler, Kar amacı güden kooperatifler yararlanabilecektir.

HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI
PROGRAMIN ADI Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı
BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 25.11.2013 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.
Başvuruların Alınması İçin Son Tarih;
-Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 17.01.2014 saat 17.00’dır.
-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00’dır
.
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova
PROGRAMIN AMACI “Teknoloji Transferine Dayalı Ticarileşme Mali Destek Programı”nın amacı; Bölgedeki ve Bölge dışındaki üniversitelerin, teknopark şirketlerinin, TÜBİTAK enstitülerinin geliştirdiği uygulamaya hazır teknolojilerin lisanslama yoluyla bölgemizde faaliyet gösteren sınaî firmalarca ticarileşmesi ve seri üretiminin desteklenmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ -Patenti alınmış teknolojik ürünlerin lisansının ticari firmalarca satın alınıp üretilmesi
-Teknolojik ürünlerin bölgede üretimini destekleyerek teknoloji yoğun ürünlere ilişkin dış ticaret açığının azaltılmasına katkıda bulunmak.
PROGRAMIN  BÜTÇESİ 2.250.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ DESTEKTUTARLARI Asgari Tutar: 30.000,00 TLAzami Tutar: 500.000,00 TL
PROJENİN SÜRESİ Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ -KOBİ statüsündeki işletmeler
-Kar amacı güden kooperatifler
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!