Konular

2014 Sertifikalı Fidan ve Tohum Destekleri

Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi

MADDE 5- (1) Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde. sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan çiftçilere, 2014 yılı ekim/dikimleri için dekar başına destekleme ödemesi yapılır. Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullananlara ilave destek ödenir.
(2) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2014 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/dekar)
1 Buğday 7,5
2 Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar 6
3 Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca 8
4 Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 10
5 Susam, Kanola, Aspir 4
6 Patates 40
7 Soya 20
8 Korunga, Fiğ 5
Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Sertifikalı
Fidan Kullanım Desteği
Standart (TL/dekar) Sertifikalı (TL/dekar)
1 Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350
2 Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 300
3 Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 230
4 Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi 50 100
5 Aşılama ile çeşit değiştirme 250
6 Virüsten ari fidanlara ilave olarak 50 100
7 Sertifikalı çilek fidesi desteği 300
8 Sertifikalı standart antepfıstığı anacı ile meyve
bahçesi tesisi
100 230
9 Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullanım desteği Aldığı
%50 ilave
Aldığı
%50 ilave
Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (TL/kğ)
1 Buğday 0,1
2 Arpa,Tritikale, Yulaf. Çavdar, Patates 0,08
3 Çeltik 0,25
4 Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek,Aspir.Korunga,Fiğ 0,50
5 Soya 0,35
6 Kanola 1,20
7 Susam 0,60
8 Yonca 1,50
9 Yer Fıstığı 0,80

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği
MADDE 6- (1) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa. Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde, örnek olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde işletme başına 2014 yılında 375 TL katılım desteği ödemesi yapılır.

Organik tarım ve iyi tarım desteği
MADDE 7- (1) Bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve icmallerin alındığı tarih itibarıyla Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım yapan çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.
(2) Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Organik Tarım Desteklemeleri Destek Miktarı
1 Meyve, Sebze 70 TL/dekar
2 Tarla Bitkileri 10 TL/dekar
3 Anaç Sığır, Manda 150 TL/baş
4 Buzağı 50 TL/baş
5 Arnaç Koyun, Keçi 10 TL/baş
6 Arılı Kovan 5 TL/kovan
7 Alabalık 0,35 TL/kg
8 Çipura-Levrek 0,45 TL/kg

(3) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçiiere. Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Destek Miktarı
1 Meyve, Sebze 50 TL/dekar
2 Örtü Altı 150 TL/dekar

——————————————————————-

12 Nisan 2014  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28970
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6091
Ekli “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/3/2014 tarihli ve 4938 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!