Konular

2014 Mentorluk (Lider Firma) Hibe Destekleri (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova)

Faaliyet gösterdiği alanda işletmeyi geliştirecek yenilikçi bir fikri olan fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar ve tecrübe eksikliği nedeniyle gerçekleştiremeyen 1 ile 3 yaş arasındaki işletmelerin geliştirilmesi amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “İşletmeler için Mentorluk Mali Destek Programı” hibe desteklerinden , KOBİ statüsündeki işletmeler,Kar amacı güden kooperatifler yararlanabilecektir.

HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI
PROGRAMIN ADI İşletmeler için Mentorluk Mali Destek Programı
BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 25.11.2013 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.
Başvuruların Alınması İçin Son Tarih;
-Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 17.01.2014 saat 17.00’dır.
-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 24.01.2014 saat 17.00’dır
.
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova
PROGRAMIN AMACI İşletmeler için Mentorluk Mali Destek Programının genel amaçları;
Kuluçka evresindeki işletmelerin (1-3 yaş) hayatta kalma oranlarının artırılması
“Doğu Marmara Melek Yatırımcı Ağı” için gerekli altyapının oluşturulması
Projenin özel amacı ise;

Faaliyet gösterdiği alanda işletmeyi geliştirecek yenilikçi bir fikri olan fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar ve tecrübe eksikliği nedeniyle gerçekleştiremeyen 1 ile 3 yaş arasındaki işletmelerin projelerinin koç ve mentorlar gözetiminde desteklenmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ İşletmeler için Mentorluk Mali Destek Programının genel amaçları;
-Kuluçka evresindeki işletmelerin (1-3 yaş) hayatta kalma oranlarının artırılması
– “Doğu Marmara Melek Yatırımcı Ağı” için gerekli altyapının oluşturulması
Projenin özel amacı ise;
faaliyet gösterdiği alanda işletmeyi geliştirecek yenilikçi bir fikri olan fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar ve tecrübe eksikliği nedeniyle gerçekleştiremeyen 1 ile 3 yaş arasındaki işletmelerin projelerinin koç ve Mentorlar gözetiminde desteklenmesidir.
Programın temel öncelikleri;
-1-3 yaş arası işletmelerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesine katkı sağlanması
-1-3 yaş arası işletmelerin yurtdışı pazarlara açılmasına katkı sağlanması
.
PROGRAMIN  BÜTÇESİ 1.100.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ DESTEKTUTARLARI Asgari Tutar: 20.000,00 TL , Azami Tutar: 100.000,00 TL
PROJENİN SÜRESİ Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ • KOBİ statüsündeki gerçek ve tüzel işletmeler
• Kar amacı güden kooperatifler
PROJE  BAŞVURU ŞARTLARI •KOBİ statüsünü haiz işletme yahut kar amacı güden kooperatif olması,
•Başvuru tarihi itibarıyla kuruluşunun üzerinden en az 1 en fazla 3 yıl geçmiş olması,
•Başvuru sahibinin faaliyet gösterdiği sektör ya da bağlantılı bir sektörde en az 10 yıllık tecrübeye sahip bir mentoru olması,
•Merkez, Faaliyet/Üretim yerinin ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’ndeki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması,
•Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,
•Proje konusu ve önerilen faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konuları ile uyumlu olması,
•Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa proje ortağı/ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!