Konular

2014 Mazot Gübre ve Toprak Analizi Destekleri

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği
MADDE 2- (1) 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.
(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz.
(3) 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Ürün Grupları Mazot (TL/dekar) Gübre (TL/dekar)
1 Peyzaj  ve süs bitkileri,  özel çayır, mera ve orman emvali alanları 3.1 4.3
2 Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları 4.6 6
3 Yağlı tohumlu bitkiler    ve    endüstri bitkileri alanları 7,5 7.5

(4) 2014 yılında sözleşmeli aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 10 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.

————————————————————————

12 Nisan 2014  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28970
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6091
Ekli “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/3/2014 tarihli ve 4938 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!