Konular

2014 Kobi Mali Destek Programları (Gaziantep-Adıyaman-Kilis )

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2014 Mali Destek Proğramı kapsamında  “Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobi)” Genel Amaç:  TRC1 bölgesindeki işletmelerin bölge içi ve bölge dışı rekabet edebilirliğinin artırılmasıdır.Özel Amaç ise: Öncelikli sektörlerde işletmelerinin üretim kapasitesinin arttırılması; istihdam seviyesinin arttırılması; Ar-ge, Ür-ge, inovasyon ve markalaşmanın artırılmasıdır.

PROGRAM KÜNYESİ
PROGRAMIN ADI Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobi)
PROGRAMDAN YARARLANACAK İLLER Gaziantep, Adıyaman ve Kilis
 BAŞVURU TARİHLERİ İnternetten Son Başvuru Tarihi; 17 Şubat 2014 Saat 17:00
Ajansa dosyaların Son Teslim Tarihi; 24 Şubat 2014 Saat 17:00
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ  İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler .(4 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında KOBİ olması(İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri), Sermayesinin veya oy haklarının %25 veya %25’ten fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler)
  Genel Amaç:    TRC1 bölgesindeki işletmelerin bölge içi ve bölge dışı
PROGRAMIN AMACI rekabet edebilirliğinin artırılmasıdır.
 Özel Amaç:    Öncelikli sektörlerde işletmelerinin üretim kapasitesinin
arttırılması; istihdam seviyesinin arttırılması; Ar-ge, Ür-ge, inovasyon ve
markalaşmanın artırılmasıdır.
 
PROGRAMIN -Her ilçe için tabloda belirtilen sektörlerde işletmelerinin üretim kapasitesinin arttırılması, istihdam seviyesinin arttırılması.
ÖNCELİKLERİ -Her ilçe için tabloda belirtilen sektörlerde Ar-ge, Ür-ge, inovasyon ve markalaşmanın arttırılması.
-Şahinbey, Şehitkamil ; Plastik, Kimya, İşlenmiş Deri Ürünleri , Tekstil, Gıda Sanayi, Tarıma Dayalı Sanayi, Yenilenebilir Enerji.
-Nizip,İslahiye, Nurdağı,Oğuzeli,Yavuzeli, Araban,Karkamış,Kilis Merkez, Elbeyli, Musabeyli,Polateli ; Gıda Sanayi, Tarıma Dayalı Sanayi,
Yenilenebilir Enerji.
-Adıyaman ve İlçeleri; Gıda Sanayi, Tarıma Dayalı Sanayi, Tekstil, Mobilya, Yenilenebilir Enerji ve Madencilik
PROGRAMIN TOPLAM 5.000.000 TL
BÜTÇESİ
PROJELERE  
SAĞLANACAK ASGARİ Asgari Tutar: 50.000 TL
VE AZAMİ DESTEK  
MİKTARLARI Azami Tutar: 400.000TL
PROJE SÜRESİ Azami 9 Ay
   
AZAMİ DESTEK ORANI Azami Destek Oranı: %50
ÖRNEK PROJE KONULARI -Önceliklerde belirtilen sektörlerde yeni ürün ve marka geliştirilmesine ve bunların üretimine katkıda bulunan projeler.
-Önceliklerde belirtilen sektörlerde Ar-Ge, inovasyon ve yeni teknoloji transferi içeren projeler.
-Önceliklerde belirtilen sektörlerde aynı üretim zincirinde yer alan işletmelerin birbirleriyle olan ticari işbirliğini geliştirerek üretim kapasitelerini artıracak faaliyetlerin gerçekleştirilmesini içeren projeler.
-Önceliklerde belirtilen sektörlerde yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye vb yerlerin kurulmasına, mevcut olanlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik projeler.
-Önceliklerde belirtilen sektörlerde uluslararası teknik ve kalite standartları ile uyumlu kalite sertifikasyonu sağlayan projeler.
-Önceliklerde belirtilen sektörlerde işletmelerin üretim zincirlerindeki eksiklerini gidermeye yönelik makine-teçhizat alımı.
-Önceliklerde belirtilen sektörlerde modern üretim hatlarının kurularak üretimde katma değerin ve istihdamın artırılmasını sağlayacak projeler.
-Önceliklerde belirtilen sektörlerde rekabet edebilirlik ve üretimde verimlilik sağlayacak makine teçhizat modernizasyonuna yönelik projeler.
-Maden kaynaklarının işlenmesinde katma değeri ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik araştırma ve uygulama projeleri
-Örtü altı yetiştiriciliğinde yenilenebilir enerji uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik projeler.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!