Konular

2014 Kayseri Rekabetçi Üretim Mali Destek Programı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014  Mali destek programında açıklanan  “Rekabetçi Üretim Mali Destek Programı” amaç Kayseri ilinde rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren ve/veya stratejik alanlara yönelik ürünlerin imalatını yapan, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin program önceliklerine uygun olarak desteklenerek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevresel öncelikler çerçevesinde, bunların ulusal ve küresel ölçekte rekabetçiliklerinin artırılması ve daha yüksek katma değerli mal ve hizmet değer zincirlerine geçişin sağlanması yoluyla bölgesel gelişmeye katkı sağlanması” olarak belirlenmiştir.

 

PROGRAM KÜNYESİ
  REKABETÇİ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN ADI
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  KAYSERİ
BAŞVURU Son Başvuru  Tarihi:
TARİHLERİ başvuruların alınması için son tarih 14/02/2014 
 (KAYS üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurusu
tamamlanan projeler 21.02.2014 saat:18:00’a kadar
Ajansa matbu olarak ulaştırılmalıdır)
  TR72 Bölgesi Kayseri ilinde rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren ve/veya stratejik
PROGRAMIN GENEL alanlara yönelik ürünlerin imalatını yapan, kar amacı güden gerçek ve tüzel
HEDEFİ kişilerin program önceliklerine uygun olarak desteklenerek, doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı ve çevresel öncelikler çerçevesinde, bunların ulusal ve
küresel ölçekte rekabetçiliklerinin artırılması ve daha yüksek katma değerli mal
ve hizmet değer zincirlerine geçişin sağlanması yoluyla bölgesel gelişmeye katkı
sağlanması
  Öncelik 1. Ar-Ge, yenilik ve endüstriyel tasarıma yönelik yatırımların desteklenmesi
PROGRAMIN
ÖNCELİKLERİ Öncelik2. İhracatın artırılmasına yönelik ürün çeşitlendirmesini ve ithal edilen
ürünlerin bölge içerisinde üretilmesini amaçlayan yatırımların desteklenmesi
Öncelik3. Üretimde çevre altyapısının iyileştirilmesine     ve enerji verimliliği
ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik yatırımların
desteklenmesi
PROGRAMIN  
TOPLAM BÜTÇESİ 10.000.000 TL
   Asgari Tutar: 50.000 TL
PROJELERE Azami Tutar: 500.000 TL
SAĞLANACAK  
ASGARİ VE AZAMİ Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve
DESTEK MİKTARI % 50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ 9 ay
  TR72 Bölgesi Kayseri ilinde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler
UYGUN BAŞVURU
SAHİPLERİ
    
ÖRNEK PROJELER  ·Ar-Ge, inovasyon ve yeni teknoloji transferi içeren projeler,
·Yüksek teknoloji içeren ev aletlerinin ve cihazların üretimine yönelik projeler,
·Kompozit malzemelerin üretimine ve imalatta kullanımına yönelik projeler,
·Yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye gibi yerlerin
kurulmasına, mevcut yerlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
·Rekabetçi sektörlerde endüstriyel tasarım altyapısının kurulmasına ve yenilikçi ürünlerin
tasarlanması ve üretilmesine yönelik projeler,
·Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürün ve süreçlerin
ticarileştirilmesine yönelik projeler,
·Yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik projeler.
·Yeni dış pazarlara girilmesine, kalite standartlarının geliştirilmesine, sertifikasyon şartlarının sağlanmasına yönelik projeler,
·Üretilen ürünlerin elektronik ortamda yurt dışına satış ve pazarlanmasına yönelik projeler,
· Ara mamül olarak kullanılan ve tedariği ithalata dayalı olan mamüllerin üretilmesine yönelik projeler,
· Tıbbi cihaz, ekipman ve protezlerin imalatına yönelik projeler,
·Sağlık sektöründe kullanılan ürün ve sarf malzemelerin imalatına yönelik projeler,
·Savunma sanayiinde kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,
· Enerji üretimi, depolanması ve transferi kapsamında kullanılan ürün ve ekipmanların (Rüzgar
 türbini parçaları, solar güneş panel ve parçaları, vb.) imalatına yönelik projeler,
 Fiber-optik malzeme, elektrik kabloları vb. malzemelerin üretimine yönelik projeler.
· İşletmelerde temiz üretim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
·Yenilenebilir enerji kaynaklarının imalat sanayinde kullanımına yönelik projeler,
·Üretimde Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına ve enerji verimliliğini sağlamaya yönelik
 yeni teknolojilerin kullanımına yönelik projeler,
·Atıkların kaynağında azaltılmasına / üretime döndürülmesine, değerlendirilmesine ve atıklardan enerji üretimine yönelik projeler,
·Atık yönetimi ve geri kazanımı amacıyla sistemlerin kurulumuna yönelik projeler,
·İmalat sahalarında su tüketiminde verimliliği sağlamaya yönelik yenilikçi uygulamaların kullanımına yönelik projeler,
·İşletmelerde çevre yönetim sistemi belgelendirmesine yönelik projeler.
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!