Konular

2014 Elazığ-Malatya-Bingöl-Tunceli Hibe Destekleri

Fırat Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali destek programında açıklanan “ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI” kapsamındaki amaç Elazığ,Malatya,Bingöl,ve Tunceli illeri dahilinde  Mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması hedeflenmektedir.

ÜRETİMDE ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI
Proje Başvuru Kapsamındaki İller Elazığ,Malatya,Bingöl,Tunceli
Başvuru Tarihleri İlan Tarihi : 29.01.2014
İlk Başvuru Tarihi : 12.02.2014
Son Başvuru Tarihi : 24.03.2014 (Saat: 18:00)
Son Proje Teslim Tarihi : 31.03.2014 (Saat: 18:00)
Programın Mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak odak alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması.
Amaçları
Programın Öncelikleri •İhracata yönelik üretim ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi
•Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve standardizasyon alanlarında işletme yeteneklerinin geliştirilmesi
•Bölge içinde görece az gelişmiş yörelerde üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması.
Programın Toplam 5.000.000 TL
Bütçesi
Proje Süresi Azami proje süresi 9 aydır.
Uygun Başvuru Sahipleri Net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler
Örnek Proje Konuları Öncelik 1:İhracata yönelik üretim ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi;
Uluslararası pazara yönelik ürün çeşitlendirme
• Halihazırda işletme tarafından ihraç edilen ürünlerin imalatına yönelik kapasite artırma
• Halihazırda üretim yapmayan işletmeler için ihracat amaçlı üretim tesisi kurma
• Uluslararası pazarda talep edilen kalite ve standartlara uyum sağlama
• Dış pazar araştırmaları gerçekleştirme
• Pazarlama amaçlı uluslararası etkinlikler gerçekleştirme.Öncelik 2:Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve standardizasyon alanlarında işletme yeteneklerinin geliştirilmesi.
• İşletme bünyesinde, yeni ürün deneme, araştırma ve kalite kontrol amaçlı laboratuvar ve benzeri birimler kurulması veya mevcut birimlerin iyileştirilmesi;
• Kalite sistemi uygulamaları
• İşletmenin faaliyet göstereceği ilde üretimi yapılmayan yeni bir ürünün imalatı
• Yazılım hizmetleri alanında tesis kurulumu ve iyileştirilmesi.

Öncelik 3:Bölge içinde görece az gelişmiş yörelerde üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması;
• İmalat sanayi alanında yeni tesis kurulumu veya mevcut tesislerin iyileştirilmesi
• Turizm hizmeti veren işletmelerin kurulumu veya mevcut işletmelerin hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
• Seracılık, sertifikalı iyi tarim ve organik tarım alanlarında model birincil tarım işletmeleri kurulumu veya mevcut işletmelerin iyileştirilmesi
• Bingöl ve Tunceli illerinde su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında model birincil tarım işletmeleri kurulumu veya mevcut işletmelerin iyileştirilmesi
• Bingöl ilinde model hayvancılık işletmeleri kurulumu veya mevcut işletmelerin iyileştirilmesi
• Güneş, biyogaz, rüzgar ve jeotermal kaynaklardan enerji üretimi.

Projelere Sağlanacak Asgari
ve Azami Destek
Miktar ve Oranları
Asgari tutar: ¨100.000 Asgari Destek Oranı: %20
Azami tutar: ¨500.000 Azami Destek Oranı: %50
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!