Konular

2014 Çevresel Hibe Destekleri (Aydın-Denizli-Muğla)

GEKA 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Çevre Mali Destek Programlarına 14 Şubat 2014 gününden itibaren başvurular yapılabilecektir. Programın amacı; Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılmasıdır.

ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Güden İşletmeler Yönelik)
Proje Başvuru Kapsamındaki İller AYDIN,DENİZLİ, MUĞLA
Başvuru Tarihleri -İlan Tarihi 30 Ocak 2014 Perşembe
-Son Başvuru Tarihi (KAYS) :30.04.2014 ÇARŞAMBA/ 18:00
-Projelerin Elden Son Teslim Tarihi : 08.05.2014 PERŞEMBE/18:00
Programın Amaçları Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılmasıdır.
Programın Öncelikleri Öncelik 1: Çevre kirliliğinin azaltılarak su, hava ve toprak kalitesinin artırılması,
Öncelik 2: Atıklardan ürün veya enerji üretilmesi.
Programın Toplam Bütçesi 6.000.000 TL
Proje Süresi Azami proje süresi 9 aydır.
Uygun Başvuru Sahipleri Kâr Amacı Güden İşletmeler: Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye5 ait olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile KOBİ ölçeği üzerindeki Büyük İşletmeler.
Örnek Proje Konuları  • Baca gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik projeler
• Zeytin karasuyunun bertarafına ilişkin projeler
• Gemi/deniz vasıtalarından kaynaklı kirliliğin önlenmesi için atık alım kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler
• Atık depolama ve geri dönüşüm alanlarının geliştirilmesine/iyileştirilmesine yönelik projeler
• Mermer madenciliğinde toz emici sistemler ve filtrelemenin geliştirilmesine yönelik projeler
• Prina tesislerinin çevre yönetim kapasitelerinin iyileştirilmesine yönelik projeler
• Gıda sanayinde atıksu arıtma tesislerinin iyileştirilmesine yönelik projeler
• Mermer atıklarından inşaat, seramik, çimento, cam sanayi vb. alanlarda faydalanılmasına yönelik projeler
• Zeytinyağı üretimi sonucu oluşan yan ürünlerden (enzim, vitamin, protein ve biyogaz üretimi vb.) farklı ürün ve enerji üretimine yönelik projeler
• Biyogaz potansiyeli yüksek alanlarda bu potansiyelden faydalanılmasına yönelik projeler.
Projelere Sağlanacak Asgari
ve Azami Destek
Miktar ve Oranları
Asgari tutar: ¨50.000 Asgari Destek Oranı: %10
Azami tutar: ¨400.000 Azami Destek Oranı: %50
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!