Konular

2014 Çevre Mali Destek Programı (Bursa Eskişehir Bilecik)

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)  2014 Yılı mali destek programında açıklanan “Çevre Dostu Üretim Mali Destek Programı” nın Temel amacı  Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişe katkı sağlamaktır.

Program Özeti
Program Adı Çevre Dostu Üretim Mali Destek Programı
Başvuru  İlleri (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
Başvuru Tarihleri Proje Girişi Son Başvuru Tarihi: 14/02/2014 Saat: 17.00
Projenin TeslimTarihi: 21/02/2014 Saat: 17.00
  Bu mali destek programının amacı; Bursa, Eskişehir, Bilecik
Programın Amacı bölgesinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin
azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin
arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişe katkı
sağlamaktır.
  1. Tarımsal üretim ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin
Öncelikler azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve izleme sistemlerinin
kurulması
2. Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve enerji
tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarla temiz üretime
geçişin sağlanması; çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi
3. Atıklardan katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
4. Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılması
Programın Toplam Bütçesi 10.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari 200.000 TL Azami 400.000 TL
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari % 25 Azami % 50
Süre Azami 10 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri •     KOBİ’ler (04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin    Tanımı,    Nitelikleri    ve    Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanan işletmeler)
 
•     Başvuru yapan işletmelerin teklif çağrısı ilan tarihinden
önce Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde
(Bursa, Eskişehir, Bilecik) kurulmuş olması gerekmektedir.
(Şubesi Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde
olan başvuru sahipleri için ise şubenin teklif çağrısı ilan
tarihinden önce açılmış olması şartı aranacaktır)
Örnek Proje Konuları: Öncelik 1: Tarımsal üretim ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve
izleme sistemlerinin kurulması
Öncelik 1 için Örnek Proje Konuları:
• Atıksu arıtma tesisleri, katı atık toplama, depolama ve bertaraf tesislerinin teknolojik altyapısının
geliştirilmesi yeni yöntemlerin uygulanması, kapasitelerinin arttırılmasına yönelik projeler
• Baca gazı arıtma sistemlerinin kurulmasına yönelik projeler
• Tarım alanlarında toprak kirliliğini ölçüp toprak ve ürün için tehlikeli boyuta geldiğini bildiren erken
uyarı sistemlerinin kurulmasına yönelik projeler
• Hava kirliliği ölçümleri yapan istasyonların kurulmasına yönelik projeler
• Sıcaklık, zaman, basınç gibi parametrelerin kontrol edilerek üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin
tasarrufunu sağlayacak sistemlere yönelik projeler
• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik
teknolojilerin uygulanması ve geliştirilmesine yönelik projeler
Öncelik 2: Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik
uygulamalarla temiz üretime geçişin sağlanması; çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi
Öncelik 2 için Örnek Proje Konuları
• Su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik vanaların kontrolü, kullanılan kimyasal dozajlarının
• Ürünlerin hafifletilmesi, daha kolay geri dönüştürülmesinin sağlanması, çevre dostu ürünler
geliştirilmesine yönelik projeler
• Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler
Öncelik 3: Atıklardan katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
Öncelik 3 için Örnek Proje Konuları
• Çıkan atıkların başka bir proseste veya üretim bandında kullanılmasına yönelik projeler
• Atıklardan enerji üretiminin sağlanması veya atık enerjinin kullanımına yönelik projeler
• Geri Dönüşüm ile ilgili projeler
• Arıtma çamurları, mermer atıkları, vb. gibi ortaya çıkan atıkların işlenerek ekonomik değere
dönüştürülmesine yönelik projeler
Öncelik 4: Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılması
Öncelik 4 için Örnek Proje Konuları
• Enerji sarfiyatını azaltacak tedbirlerin alınmasına yönelik projeler (Bina ısı yalıtımı veya yeni makine/
ekipman alımı gibi yenilikçi olmayan enerji verimliliği projeleri desteklenmeyecektir.)
• Isı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesine yönelik projeler.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!