Konular

2014 Amasya Çorum Samsun Tokat KOBİ Mali Destek Programları

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı’ amaç Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin, AR-GE ve yenilikçilik kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının artırılması ve bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktır.

DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programları
BAŞVURU İLLERİ Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
BAŞVURU TARİHLERİ -KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat:23:50
-Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat:17:00
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
PROGRAMIN AMACI Bölgede faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin, AR-GE ve yenilikçilik kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının artırılması ve bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak.
PROGRAMIN ÖNCELİKLER Öncelik 1. AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik yapılacak yatırımların desteklenmesi,
Öncelik 2. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi,
Öncelik 3. İmalat sanayinde verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çıktığı yatırımları desteklemek.
PROGRAMIN BÜTÇESİ 19.000.000 TL (Öncelik 1 için 5.000.000 TL, Öncelik 2 için 4.000.000 TL ve Öncelik 3 için 10.000.000 TL ayrılmıştır.)
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve%50’sinden fazla olamaz.

PROJE SÜRESİ Proje uygulama süresi en az 2 ay, en fazla 9 aydır.
PROJE KONULARI Öncelik 1. AR-GE ve Yeniliğe Yönelik Yapılacak Yatırımların Desteklenmesi İçin Örnek Proie Konuları
• Prototip üretimi gerçekleşmiş ve tescilini almış bir ürünün seri imalatına yönelik projeler,
• Üniversiteler tarafından geliştirilmiş ve firma tarafından gereksinim duyulan makine sistemi ya da teknik uygulamaları içeren projeler,
• Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi ileri teknolojilerin; tekstil ve gıda gibi sektörlerin üretim süreçlerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,
• AR-GE çalışmaları sonucu oluşturulmuş tescilli bir ürünün pazarlanmasına yönelik projeler,
• AR-GE ve yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik ortak altyapı imkanlarının ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik projeler,
• İşletmelerde AR-GE ve yenilikçilik kapasitelerinin oluşturulmasına ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler,
• İşletmelerin yeni ürün ve/veya üretim yöntemleri geliştirme amaçlı departman oluşturma, laboratuar kurma, test cihazları, sistem ve yazılım yatırımları projeleri,
• Patent, faydalı model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Belgeleri alınması ve daha önce geliştirilen veya belge alınan ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler
Öncelik 2. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi için örnek proie konuları
• Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöpgaz dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından lisanssız Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışabilmesi için entegrasyonlar
Öncelik 3. İmalat sanayinde verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çıktığı yatırımların desteklenmesi için örnek proje konuları
• İmalat sanayinde maliyet azaltma ve kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler ile işlenmiş ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik projeler,
• Bölge sanayi ve ticaretinde farklılık yaratacak yeni fikirler, yöntemler ve ürünlerin denenmesi, mevcut ürün yelpazesinin katma değeri daha yüksek ürünlerle zenginleştirilmesine yönelik projeler,
• Bölge sanayi üretiminin yenilikçi yöntem ve modernizasyon yoluyla kalite ve verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler,
• Üretimde verimlilik ve kaliteyi geliştirmeye dayalı teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik projeler,
• Verimliliği artırıcı yazılımların kullanılarak otomasyona geçişin sağlanmasına yönelik projeler,
• İthal edilen, bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli yarı mamul, ara ürün, yardımcı malzeme ve ekipmanların bölgede üretilmesi ve ihraç edilmesine yönelik projeler,
• Daha az enerji, hammadde ve daha yalın bir üretim teknolojisi kullanarak verimliliği artırmaya yönelik yüksek katma değer üreten projeler,
• Kümelenmeye dayalı ortak iş yapma kültürüne sahip ve büyüme potansiyelini artırmaya yönelik projeler,
• İşletmelerde enerji verimliliğinin sağlanması ve temiz enerji kullanımına yönelik altyapı ve teknoloji yatırımlarını içeren projeler.
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!