Konular Aralık, 2013

  2014 Zonguldak-Karabük-Bartın KOBİ Mali Destek Programları
  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Mali destekleri kapsamında açıklanan “KOBİ Mali Destek Programı” amaç TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde istihdam olanaklarını arttırarak, turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim ve pazarlama kapasitelerini geliştirmektir. PROGRAM KÜNYESİ Program Adı 2014 KOBİ Mali Destek Programı Başvuru İlleri TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Başvuru Süreci KAY....
DEVAMI →
  2014 Van-Bitlis-Muş-Hakkari Mali Destek Programları
  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı” Amaç Yatırım teşvik uygulamaları hakkındaki farkındalığı artırarak teşvik mekanizmasının daha etkin ve daha yaygın bir biçimde kullanılmasını sağlamak, Ajans destekleri ile diğer devlet yardımlarını Bölgede imalat sanayiinin ürettiği katma değeri artırabilecek yatırımlara eşgüdümlü bir biçimde yönlendirilmesi hedeflenmektedir. ....
DEVAMI →
  2014 Erzurum Erzincan Bayburt Mali Destek Programları
  Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı’ amaç Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde faaliyet gösteren KOBİ ‘lerin, imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/hizmet/insan kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/ kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten / kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik/satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının olu....
DEVAMI →
  2014 Amasya Çorum Samsun Tokat KOBİ Mali Destek Programları
  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı’ amaç Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin, AR-GE ve yenilikçilik kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının artır....
DEVAMI →
  2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Mali Destek Programları
  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı’ amaç Hatay Kahramanmaraş Osmaniye ilçelerinde; işletmelerin imalat sanayiine ve turizm sektörüne yönelik yapacakları yatırımların desteklenmesi yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Pr....
DEVAMI →
  2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Üretime Yönelik Hibeler
  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’ amaç Hatay Kahramanmaraş Osmaniye illerinde faaliyet gösteren işletmelerde yenilikçiliğin teşvik edilerek işletmelerin rekabet güçlerinin geliştirilmesidir. DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı BAŞVURU İLLERİ Hatay, Kahram....
DEVAMI →
  2014 Kastamonu Çankırı Sinop Mali Destek Programı
  Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’ amaç Bölge de    faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması, İşletmelerin kapasitelerini, bilgi    birikimlerini ve pazar    etkinliklerini arttırılması hedeflenmektedir. DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI İktisadi Kalkınma (İKAP) Mali Destek Programı BAŞVURU İLLERİ Kastamonu,Çankırı,Sinop BAŞVURU TAR....
DEVAMI →
  2014 Yenilikçilik Mali Destek Programı (Antalya,Isparta,Burdur)
  Batı Akdeniz Kalkınma Ajans 2014 Mali destek proğramında açıklanan “Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ” kapsamındaki amaç Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde istihdamda kilit role sahip olan KOBİ’lerin desteklenmesi ve işletmelerin yenilikçi uygulamaları benimsemesi ile ihracat odaklı üretim modelleri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ  PROGR....
DEVAMI →
  2014 Alternatif Turizm Hibe Destekleri (Antalya,Isparta,Burdur)
  Batı Akdeniz Kalkınma Ajans 2014 Mali destek proğramında açıklanan “Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ” kapsamındaki amaç Turizmde ürün/hizmet çeşitlendirmesi, bölgesel bazda markalaşan turizm bölgelerinin oluşturulması, yurtiçi-yurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır. DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ....
DEVAMI →
  2014 Mali Destek Programı (Konya-Karaman)
  Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç bölgedeki işletmelerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim ile rekabet gücünün artırılması ve Konya Metropoliten alanı haricinde, yerelde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması ile bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ PROGRAMIN ADI BİLGİ VE TEKNOLOJ....
DEVAMI →
3 Sayfa 1 123
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!