Konular Kasım, 2013

  2014 Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı
  2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç,Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler  ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve  yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin  geliştirilmesi hedeflenmektedir.   ....
DEVAMI →
  2014 İstanbul Turizm Sektörü Hibe Destekleri
  2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı”kapsamındaki amaç, Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.   KÜRESEL TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI-1 (İŞLETMELER) BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  ....
DEVAMI →
  2014 istanbul Çocuk ve Gençlere Yönelik Mali Destekler
  2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç,Çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları;mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel,fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.     ÇOCUKLAR VE GENÇLER MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN ADI BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  İSTANB....
DEVAMI →
  2014 İstanbul Alternatif Enerji Mali Destekleri
  2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç,Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun  ve sera gazı salınımının azaltılması hedeflenmektedir. VERİMLİ VE TEMİZ ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI-1 PROGRAMIN ADI (İŞLETMELER) BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  İSTANBUL ....
DEVAMI →
  2014 İstanbul Afetlere Hazırlık Hibe programı
  2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç,  yaşam ve mekân kalitesi yüksek güvenli İstanbul yaratmak üzere; afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılması hedeflenmektedir. AFETLERE HAZIRLIK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN ADI BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER İstanbul BAŞVURU Proje Teklif Ça....
DEVAMI →
  Meralarda Hayvancılık Faaliyetleri Kapsamında Kiralama İzinleri
  MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 7 – Mera, yaylak ve kışlakların kiralanmalarında uyulması gereken usul ve esaslar şunlardır: a) Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis ya da terk ed....
DEVAMI →
  2014 Üretim ve Çevre Altyapısına Yönelik Hibe Destekleri (Adana,Mersin)
  Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi” kapsamında verilecek hibe niteliğindeki Programın genel amacı, Çukurova Bölgesi’nde rekabet gücü, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik küçük ölçekli altyapının güçlendirilmesidir. Bu mali destek programı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir. B....
DEVAMI →
  2014 Kırsal Üretim Altyapısına Yönelik Hibe Destekleri (Adana,Mersin)
  Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Kırsal Ortak üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı”kapsamında verilecek hibe niteliğindeki Programın genel amacı, Çukurova Bölgesi’nde metropol alan dışında kalan yerleşim yerlerinde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yardımcı olacak üretim altyapısının geliştirilmesi ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasıdır. Bu destek programla....
DEVAMI →
  2014 Kobi Destekleri ve Hibeleri (Adana,Mersin)
  Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı “kapsamında verilecek hibe niteliğindeki desteklerin amacı, bölgede öne çıkan sektörlerde yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesidir. Bu destek programlarından KOBİ statüsündeki işletmeler yararlanabilecektir., HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI PROG....
DEVAMI →
  2014 Turizm Hibe Destekleri (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova)
  Turizm Mali Destek Programı’nın amacı, turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Turizm Mali Destek Programı” hibe desteklerinden , KOBİ statüsündeki işletmeler,Kar amacı güden kooperatifler yararlanabilecektir. HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI PROGRAMIN ADI Turizm Mali Destek Programı BAŞVURU TARİHLERİ Baş....
DEVAMI →
2 Sayfa 1 12
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!