Konular Haziran, 2013

  2013 TARIMSAL FAALİYET MAKİNE VE EKİPMAN HİBE DESTEKLERİ
  KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI  KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ  DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2013/27)  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan ü....
DEVAMI →
  MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ
  Teknik Müşavirlik Şirketi, Müteahhitlik Firmaları, İşbirliği Kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışında yaptıkları bazı harcamaları devlet destekleri kapsamındadır.(*) Buna göre verilen destekleri ana başlık altında incelediğimizde ; 1 – YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Desteğin Amacı Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi. Destek Tutarı Kira – Kira ile buna ilişkin ver....
DEVAMI →
  EĞİTİM SEKTÖRÜ DEVLET DESTEKLERİ
  2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile düzenlenmiş üniversiteleri veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarını ya da söz konusu kurumları işleten şirketlerin Türkiye’de yerleşik eğitim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı devlet destekleri kapsamındadır. (*) Buna göre Eğitim kurumlarına verilen devlet desteklerini aşağıdaki ana başl....
DEVAMI →
  SİNEMA VE FİLM SEKTÖRÜ DEVLET DESTEKLERİ
  Belirli bir kısmı veya tamamı Türkiye’de çekilmiş olan ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlayan sinema, belgesel, animasyon ve televizyon dizisi filmleri ile ayrıca  Türkiye’ de yerleşik olup film sektöründe faaliyet gösteren; film dağıtımcısı veya yapımcı şirketlerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı devlet destekleri kapsamındadır. (*) Buna Göre devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklar altında incele....
DEVAMI →
  BİLİŞİM TEŞVİKLERİ (DEVLET DESTEKLERİ)
  Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır.Bu teşvikler hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur. (*) Bilişim sektörüne verilen Devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklarda incelemek mümkündür; 1-Rapor Desteği; Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör....
DEVAMI →
  2013 ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ TARIMSAL KREDİLER
  2014 Ziraat Bankası İndirimli (Sübvansiyonlu) Tarımsal Krediler (Tıklayınız…)     2013 ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ TARIMSAL KREDİLER T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KÂRAR Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar MADDE 1- (1) Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankas....
DEVAMI →
  YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER
  a) 2012 YILI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ GELİŞMELERİ (*) 1.2012 Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri; 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 57,771 milyar TL olan toplam 4.365 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 149.498 kişilik istihdam öngörülmektedir. Ocak-Aralık döneminde düzenlenen 4.365 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 4.129 adedi yerli firmalar, 236 adedi yabancı sermayeli firm....
DEVAMI →
  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB) YATIRIM AVANTAJLARI
  Osb’lerdeki yatırım avantajlarını  aşağıdaki tablolarda  inceleyebilirsiniz. a) OSB’lerde Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan yatırım avantajları; BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA OSB’LERE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi 20 25 30 40 50 55 Sigorta Primi İşveren H....
DEVAMI →
  Yatırım Yeri Tahsisi Ön İzin Sözleşmesi
  MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 356) MADDE 1 – 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 334)“I. GİRİŞ” başlıklı bölümünün birinci fıkrası ile “II. SATIŞ ŞARTLARI” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla” ibaresi,....
DEVAMI →
  2013 TARIMSAL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ
  2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve t....
DEVAMI →
2 Sayfa 1 12
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!