Konular Şubat, 2012

  OCAK 2012 YATIRIM TEȘVİK BELGELERİ
  Sıra No Belge No / Sermaye Türü Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Öngörülen Destek Unsurları Yatırımın Kapasitesi Sabit Yatırım (TL) Belge Tarihi İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Cinsi İstihdam (Kişi) Belge Türü 1 103909 / Yerli Sermaye TEK-EN ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ. ENERJİ – Enerji Gümrük Vergisi Muafiyeti ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (HES ) 17.43 MW 19.900.000 03.01.2012 KDV İstisnası 4.331.2....
DEVAMI →
  KIRSAL KALKINMA PROGRAMI DÖRDÜNCÜ BAȘVURU ÇAĞRISI (IPARD)
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin; 4.BAŞVURU KABUL TARİHLERİ (1 ŞUBAT 2012 – 29 ŞUBAT 2012) BAŞVURULARIN YATIRIM SÜRELERÎ HAKKINDA Bakanlık, IPARD fonlarında olası kayıpları en aza indirgemek amacıyla ....
DEVAMI →
  GÜNEY AKDENİZ’DE SİYASİ VE DEMOKRATİK REFORMLARI DESTEKLEYEN YENİ AB PROGRAMI
  Güney Komşuluk Bölgesinde yer alan ülkelerde siyasi ve demokratik reformların desteklenmesi amacıyla, AB ve Avrupa Konseyi arasındaki stratejik ortaklık kapsamında bugün Avrupa Komisyonu tarafından yeni bir bölgesel program kabul edilmiştir. İlk etapta Fas ve Tunus’ta uygulamaya konulacak olan program yargının bağımsızlığını ve etkinliğini desteklemenin yanı sıra iyi yönetişimin ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesini, insan haklarının ve demokratik değer....
DEVAMI →
  AVRUPA KOMİSYONU’NDAN HERKES İÇİN ERASMUS PROGRAMI
  Avrupa Komisyonu eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 dönemi için tek bir program ‘Herkes için Erasmus’ uygulanacağını duyurdu. Herkes için Erasmus Programı 2014-2020 döneminde mevcut Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alarak kolaylaştırılmış yeni bir yapı tesis etmektedir. Bu yeni program desteklenen eylem sayısını 75’ten 11’e düşürerek etkinliğin artırılması, hibelere başvuru kolaylığın sağlanmas....
DEVAMI →
  2012 GİRİȘİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI
  Girişimcilik ve Yenilik Programı 2012 Çalışma Programı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı(CIP) alt bileşenlerinden 2,1 milyar Avro bütçeli Girişimcilik ve Yenilik Programının(EIP) 2012 Çalışma Programı yayınlanmıştır. Girişimcilik ve Yenilik Programının 2012 yılı için 19 uygulama tedbiri içermektedir. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı yasal dayanağı çerçevesinde ....
DEVAMI →
  2012 YILI BİLGİ VE İLETİȘİM TEKNOLOJİLERİ 9. ÇAĞRISI
  Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9. Çağrısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı 9. Çağrısı 18 Ocak 2012’de açılmıştır. Özellikle; bilişsel araştırmalar ve robotik, dijital koruma, sağlık alanında ve kültürel kaynaklara erişimde bilgi ve iletişim teknolojileri konuları desteklenecektir. Çağrı Kodu: FP7-ICT-2011-9 Kapanış Tarihi: 17 Nisan 2012 (Brüksel yerel saati ile 17:00) Çağrı Bütçesi: 291 Milyon Avro Çağrı Sayfası: Çağrının CORDIS sitesindek....
DEVAMI →
  2012 YILI MARİE CURİE SANAYİ AKADEMİ ORTAKLIĞI ÇAĞRISI
  Marie Curie Sanayi Akademi Ortaklığı 2012 Çağrısı Açılmıştır. Değerli Araştırma ve İş Dünyası Temsilcileri, Marie Curie Sanayi Akademi Ortaklığı (Industry and Academia Partnership and Pathways-IAPP) Programı 2012 yılı çağrısı 19 Ekim 2011 tarihinde açılmış olup, 19 Nisan 2012 tarihinde kapanacaktır. IAPP programı sanayi kuruluşları  ve akademik kuruluşlar  arasında gerçekleşecek ortak  araştırma çalışmalarını destekler. Bu ortak araştı....
DEVAMI →
  2012 YILI MARİE CURİE CIG ÇAĞRISI
  Marie Curie 2012 Yılı CIG Çağrısı Açılmıştır 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında yer alan Kariyer Gelişim Destekleri (Career Integration Grants-CIG) çağrısı 20 Ekim 2011 tarihinde açılmış olup; ilk dönem 6 Mart 2012 tarihinde; ikinci dönemi ise 18 Eylül 2012 tarihinde kapanacaktır. AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında gelişmiş ülkelerdeki doktora sonrası araştırmacıl....
DEVAMI →
  2012 YILI SİVİL TOPLUM ARACI İȘBİRLİĞİ PROGRAMLARI
  Sivil Toplum Kuruluşları İçin Sivil Toplum Aracı İşbirliği Programları Sivil Toplum Kuruluşları için Sivil Toplum Aracı işbirliği Programları teklif çağrısı 11 Ocak 2012 tarihinde yayınlanmış olup, programa son başvuru tarihi 13 Nisan 2012’dir. Demokrasi, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü konularında kamu tartışmalarında aktif olarak yer alacak, politika oluşturma ve karar alma süreçlerinde etkili olma kapasitesine sahip daha dinamik si....
DEVAMI →
  CROSSTEXNET 2012 PROJE ÇAĞRISI AÇILMIȘTIR
  CrossTexNet NEDİR? CrossTexNet AB Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. ÇAĞRININ AMACI Çağrıda, yüksek katma değerli tekstil malzemelerine ilişkin, uluslararası, uygulamaya yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. ÇAĞRI KONULARI Yüksek katma değerli tekstiller ve diğer elyaf-bazlı ileri malzemelere yönelik tüm konu başlıkları proje önerisi olarak sunulabilir.  Bu doğrultuda proje önerileri, aşağ....
DEVAMI →
2 Sayfa 1 12
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!