Konular Aralık, 2011

  KASIM 2011 YATIRIM TEȘVİK BELGELERİ
  Sıra No Belge No / Sermaye Türü Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Öngörülen Destek Unsurları Yatırımın Kapasitesi Sabit Yatırım (TL) Belge Tarihi İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Cinsi İstihdam (Kişi) Belge Türü 1 103093 / Yerli Sermaye DNZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ – Enerji Gümrük Vergisi Muafiyeti Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 1.21 MW 12.700.000 02.11.2011 KDV İstisnası 397.109 DENİZLİ C....
DEVAMI →
  VAN DEPREMİNDE ZARAR GÖREN HAYVANLARA YEM DESTEĞİ TEBLİĞİ
  VAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YEM DESTEĞİ ÖDENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/60) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2011 tarihli ve 2011/2511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Karar kapsam....
DEVAMI →
  ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TEȘVİKLERİ
  1-) ÖZEL AĞAÇLANDIRMA NEDİR? Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman sınırları içindeki açıklıklarla bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufu altındaki alanlarda asli ve tali orman ürünü veren bitki türleri ile yapılan ağaçlandırmaya özel ağaçlandırma diyoruz.  2-) ÖZEL AĞAÇLANDIRMANIN AMACI Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman sahası....
DEVAMI →
  DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ TURİZM İȘLETME BELGESİ
  İSTENEN BELGELER 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Turizm işletme belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır. 2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket ve adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesc....
DEVAMI →
  DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ TURİZM YATIRIMI BELGESİ
  İSTENEN BELGELER 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Turizm yatırım belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır. 2. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket ve adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tes....
DEVAMI →
  YABANCI BAYRAKLI DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI TURİZM İȘLETME BELGESİ
  Mülkiyetlerinde işletme belgeli 30 yatak ve üzerinde Türk bayraklı yatlara sahip olan Bakanlığımızdan belgeli işletmeler, yabancı bayraklı yat kiralayarak ve işletme belgesi kapsamına alarak faaliyette bulunabilirler.  İSTENEN BELGELER 1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış  dilekçe doldurulur. Turizm işletmesi belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişili....
DEVAMI →
  DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI TURİZM YATIRIMI BELGESİ İȘLEMLERİ
   İSTENEN BELGELER 1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış dilekçe doldurulur. Turizm yatırımı belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır. 2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesci....
DEVAMI →
  TURİZM YEȘİL YILDIZ BAȘVURU SÜRECİ
  Yeşil Yıldız Nedir?: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır. Bilindiği üzere 1993 yılından itibaren ta....
DEVAMI →
  TURİZM SINIFLANDIRMA ÇALIȘMALARI SÜRECİ
  SINIFLANDIRMA NEDİR? Turizm işletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sınıflandırma komi syonunca değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini ifade eder.  SINIFLANDIRMA NASIL YAPILIR? Tesisin   fiziksel   nitelikleri   ile   işletme   ve   hizmet   kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amac....
DEVAMI →
  TURİZM İSİM/KAPASİTE/TÜR VE SINIF/UNVAN DEĞİȘİK İȘLEMLERİ
  İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? Bakanlıktan belgeli bir tesis isim değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ile (varsa isim tesciline ilişkin dilekçe ile bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvuruların talebi gerçekleştirilir.  KAPASİTE/TÜR VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? Bakanlıktan Turizm Yatırımı Belgeli bir tesis kapasite değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ve yeni kapasiteye ili....
DEVAMI →
3 Sayfa 1 123
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!