Konular Ekim, 2011

  ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/47)
  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam            ....
DEVAMI →
  EYLÜL 2011 YATIRIM TEȘVİK BELGELERİ
  Sıra No Belge No / Sermaye Türü Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Öngörülen Destek Unsurları Yatırımın Kapasitesi Sabit Yatırım (TL) Belge Tarihi İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Cinsi İstihdam (Kişi) Belge Türü 1 102557 / Yerli Sermaye ADIYAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ – Enerji KDV İstisnası OSB ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISI 1.900.000 05.09.2011 ADIYAMAN PETROL MAH. ORG. SAN.....
DEVAMI →
  2011 KIRSAL KALKINMA (IPARD) ÜÇÜNCÜ BAȘVURU ÇAĞRI İLANI BAȘLADI
  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa fınanse edilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (T’KDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’run Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında....
DEVAMI →
DEVAMI →
  Teșvik Belgesi Olan Firmanın Maliye muafiyet Yazısından Önce Makine Teçhizat Alımı
  İlgide kayıtlı dilekçenizde,  Hazine Müsteşarlığı tarafından şirketiniz adına düzenlenen 26/11/2009 tarihli ve 94770 sayılı Yatırım Teşvik Belgesine ekli liste kapsamındaki  bir makineyi 31/12/2009 tarihinde satın aldığınız, ancak bu işleme ilişkin istisna yazısının 6/1/2010 tarihli olduğu belirtilerek,  bu durumun makinanın alımında KDV Kanununun 13/d maddesine göre uygulanan istisnadan faydalanmayı etkileyip etkilemeyeceği sorulmaktadır. Katma Değer Ver....
DEVAMI →
  Yatırım Teșvik Belgeli Makinanın Satılması Durumunda Vergilendirme
  Bakanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı dilekçenizde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi uyarınca, yatırım teşvik belgesi sahibi şirketinizin istisna kapsamında satın aldığı tekstil makinelerinden, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin 2. sırasında yer alan dokuma tezgahının, 3. sırasında bulunan jakar makinesinin, 4. sırasında bulunan çözgü düğüm makinesinin ve 9. sırasında bulunan şardon makinesinin teşvik belg....
DEVAMI →
  Yatırım Teșvik Belgesi Kapsamında Alınan Makinanın İade Edilmesi Durumu
  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile …………. Valiliğinden alınan yazı ve eklerinin incelenmesinden ………………………….Ltd.Şti.’ne Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 23.08.2003 tarihinde konik çözgü makinesi satıldığı, anılan satış Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi hükmü uyarınca katma değer vergisinden istisna olduğundan katma değer vergisi tahsil edilmediği, yüklenilen katma de....
DEVAMI →
  Süresi Dolan Teșvik Belgesini Gecikmeli Uzatanlarda İstisna Durumu
  İlgide kayıtlı dilekçenizde, Firmanızın almış olduğu yatırım teşvik belgesi suresinin 31.12.2003 tarihinde sona ermesine rağmen yaklaşık 4 aylık bir gecikmeyle 08.04.2004 günü yatırım süresi uzatımı için müracaat ettiği ve sure uzatım vizesi alındığından bahisle teşvik belgesi kapsamında satın alınan makine ve teçhizatlar için istisna uygulamasının devam edip etmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d madd....
DEVAMI →
  Yatırım teșvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV’nin iadesi
  İlgide kayıtlı dilekçeniz ve ekleri incelenmiş olup, yatırım teşvik belgesi kapsamında satın aldığınız makina ve teçhizat için ödediğiniz katma değer vergisinin iadesini talep ettiğiniz anlaşılmıştır. Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesine 4369 sayılı Kanunla eklenen (d) bendi hükmüyle, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri 01.08.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 01....
DEVAMI →
  Teșvik Belgeli Firmaların Yurt dıșında Montaj Hizmeti Alması Durumunda Muafiyet
  İlgide kayıtlı dilekçenizde, 4/9/2007 tarih ve 87783 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Erenköy Hidroelektrik Santraline hidromekanik ekipman imali, taşınması, işletime konması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Avusturya merkezli Global Hydro Energy GMBH firmasıyla imzalanan sözleşme kapsamında üç adet türbin, üç adet jeneratör, üç adet kelebek valf, üç adet hidrolik birimi, iki adet sayısal türbin kontrol ve izleme sistemi birimi ile yedek ....
DEVAMI →
2 Sayfa 1 12
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!